Ria-verksamheten


Målgruppen för RIA-verksamheten i Partille är individer med missbruksproblem, psykisk ohälsa och socialt utanförskap. Sedan en tid bedriver vi även ett särskilt Hälsoprojekt som kommer att pågå åtminstone till hösten 2019.

Hela Människan, RIA i Partille vill vara en oas, en mötesplats där alla oavsett bakgrund eller framtid, är välkomna. Här är alla lika mycket värda, alla blir sedda och lyssnade på. Det finns alltid varmt kaffe och möjlighet att äta en rejäl frukost eller komma in på enskilt samtal med personal eller volontärer.

Vår ambition är att utveckla verksamheten så att den så mycket som möjligt svarar upp emot behov i samhället. I det arbetet samverkar vi med de olika huvudmännen och kommunen.

Verksamheten Hela Människan, RIA i Partille, finner du i Partille kyrkas församlingshem i nedre plan med ingång mot kommunhuset.  Hälsoprojektets verksamhet bedrivs i och i anslutning till Kåsjögården, 5 km från Partille centrum.  Verksamheterna har tillsammans tre anställda, Östen Sundell, verksamhetschef, Tuija Hiltunen, assistent och Emelie Natanaelsson, Hälsoprojektet.  Dessutom finns ett flertal volontärer.

RIA-verksamheten i Partille är en ekumenisk, ideell förening där huvudmännen är; Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet, Equmeniakyrkan i Sävedalen och Vallhamrakyrkan. RIA Partille bedriver öppen social verksamhet på kristen grund och är en del av organisationen Hela Människan Sverige. Verksamheten finansieras med hjälp av bidrag från de stöttande församlingarna, Partille kommun, stiftelser och enskilda gåvor.

Öppettider
Måndag            09:00 – 12.00
Tisdag                09:00 – 14:00
Onsdag              09:00 – 12:00
Torsdag             10:00 – 14:00  soppa serveras kl. 11:00 – 13:00
Fredag               09:00 – 12:00

Avgift för frukost resp. soppa 20 kr.