Nyheter


Mer om Hela Människan Ria Borlänge

Hela Människan Ria Borlänge är en öppen verksamhet som vänder sig till människor som av olika anledningar lever i en utsatt livssituation. Ensamhet, alkohol, droger, psykiska problem, hemlöshet… ja, listan kan göras lång! De är våra medmänniskor och lika mycket värda som du och jag.

Tuff social situation i Borlänge

Sociala situationen i Borlänge har varit tuff länge. Hos Hela Människan Ria Borlänge upplever man att kommunen har en spariver som drabbar främst människor som lever i en väldigt tuff social livssituation.

Kerstin Carlsson, 82 år

En av Hela Människan Ria Mjölbys trotjänare är Kerstin Carlsson, 82 år som har varit volontär från och till på Ria de senaste 12 åren.

Diakonal friskvård

Det är populärt att besöka friskvårdsanläggningar för att mötas, träna och samtidigt stänga av omvärlden en stund. När jag introducerades på en ny anläggning, berättade instruktören att hjärnan tar in mycket mer kunskap i samband med ett träningstillfälle. Därför är det många som tränar och samtidigt lyssnar på talböcker. Det blir friskvård för både kropp och själ. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning – CAN genomför årligen undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Glädjande är att alkoholbruket bland ungdomar har minskat markant under senare år. CAN säger att ”en ökad hälsomedvetenhet kan vara en av de bidragande orsakerna till minskad alkoholkonsumtion” bland ungdomar. Här har vi äldre något att lära.

Insändare Gårdsförsäljning

Diskussionen om gårdsförsäljning av alkohol har fler bottnar än vad enskilda vinbönder lyfter fram – i eget syfte. Hela Människan vill därför bredda samtalet och lyfter idag frågan om riskbruk, i alla åldrar.