Nyheter


Diakonal friskvård

Det är populärt att besöka friskvårdsanläggningar för att mötas, träna och samtidigt stänga av omvärlden en stund. När jag introducerades på en ny anläggning, berättade instruktören att hjärnan tar in mycket mer kunskap i samband med ett träningstillfälle. Därför är det många som tränar och samtidigt lyssnar på talböcker. Det blir friskvård för både kropp och själ. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning – CAN genomför årligen undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Glädjande är att alkoholbruket bland ungdomar har minskat markant under senare år. CAN säger att ”en ökad hälsomedvetenhet kan vara en av de bidragande orsakerna till minskad alkoholkonsumtion” bland ungdomar. Här har vi äldre något att lära.

Insändare Gårdsförsäljning

Diskussionen om gårdsförsäljning av alkohol har fler bottnar än vad enskilda vinbönder lyfter fram – i eget syfte. Hela Människan vill därför bredda samtalet och lyfter idag frågan om riskbruk, i alla åldrar.

Rolf ”Roffe” Johansson

Hos Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem möter vi Roffe som är 59 år. Han slutade skolan tidigt och flyttade till Tumba från Eskilstuna i unga år. Han fick arbete på San Remo bageriet men blev övertalig efter att företaget köptes upp och omstrukturerades. Han har hunnit varit arbetslös i många år men har även haft en hel del arbeten genom Arbetsförmedlingen, bland annat lagerarbete, vaktmästare och i en annan secondhandbutik. År 2015 kom han till Hela Människans secondhandbutik i Tumba och är fortfarande kvar.

Stöd, matchning och att få utvecklas i sin egen takt leder till arbete!

I Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salems secondhandbutik finns ett femtiotal deltagare inom olika former av arbetsträning och inom stöd & matchning. Genom handledning av fem konsulenter och flera arbetsledare har man skapat en miljö som gör att människor som är långt ifrån arbetsmarknaden får möjlighet att utvecklas och förhoppningsvis ta sig vidare till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

I Gävle möts ett genuint människovärde med socialt företagande

I Gävle går secondhandverksamheten på högvarv och i nästan dagsfärska lokaler har man en härlig medarbetarmix av unga, mer erfarna, nysvenskar och de som bott här hela sitt liv. Ledorden är respekt och att få möjlighet att utveckla sina färdigheter i sin egen takt. Tanken är att tiden inom secondhandverksamheten ska leda till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Är alkohol skadligare för äldres hälsa?

Är alkohol skadligare för äldres hälsa? Den frågan har vi fått besvarad i den rapport som Hela Människan Sverige under 2016 tog fram i samarbete med forskare och med medel från Folkhälsomyndigheten. Rapporten ger en analys av kunskapsläget och belyser bland annat hur alkohol påverkar äldre på ett annat sätt än yngre, på grund av ändrade fysiska förutsättningar med exempelvis mindre muskelmassa, fler sjukdomar och intag av läkemedel.

Verksamheten i Enköping allt mer komplett!

Hela Människan Enköping söker hela tiden efter nya vägar att arbeta socialt. För några år sedan startade en secondhand och ett café i Örsundsbro, nyligen har man startat ett stödboende med fyra platser. Sedan tidigare finns ett härbärge, dagcenter och husläkarmottagning.