Nyheter


Opinionsbilda tillsammans för ungas bästa!

Amanda Carlshamre brinner för att göra kyrkan och församlingslivet ännu mer tillgängligt för dagens unga. Hon tror också att samarbetet mellan Svenska Kyrkans Unga, Hela Människan och alla dess huvudmän kan öka ännu mer.