Ria – en öppen verksamhet


Öppettider:
Måndag till fredag 8.00 – 14.00
Frukosten serveras mellan 8.00-9.00
Lunchen 11.30-12.30
Ria Center hittar du på Sandgatan 26.

Ria är vår öppna verksamhet för människor i Norrköping som lever i de mest utsatta livssituationerna. Alla kan hamna i en tuff livssituation, tillfälligt eller långvarigt. Många blundar för att en del människor mår dåligt fysiskt och psykiskt, hamnar vid sidan om och därför behöver stöd för att orka bryta sitt utanförskap. Det gör inte vi!

Vi möter och stödjer den som kommer till oss utifrån hens specifika behov nu. Att kunna klara den här dagen, att ta sig framåt ett steg i taget eller att motverka en nedgående spiral. Alla har rätt till en andra chans.  De människor som kommer till Ria är våra gäster.

Vi arbetar professionellt med socialt arbete. Som utgångspunkt i vårt dagliga arbete använder vi Maslows behovstrappa och Antonovskys KASAM.  Mat, kläder och tak över huvudet är grunden för att kunna ta nästa förändringssteg. Utifrån ett salutogent perspektiv fokuserar och bygger vi vidare på det friska och det som fungerar hos varje gäst. På Ria finns en pedagogisk tanke bakom varje handling.

Individstöd. Vi ger individuellt stöd för att få rätt hjälp i samhället. Vårt arbete kan t ex handla om att kontakta socialtjänst och sjukvård för personer som ”hamnat mellan stolarna”.

Medmänniska. Att bara få vara en människa och blir sedd och lyssnad på kan betyda mycket. Då finns vi där. Ibland händer det också att en gäst vill att vi följer med vid ett myndighets- eller sjukhusbesök. Alla behöver någon som finns där och håller en i handen vid svåra situationer.

Praktisk vardag. Mycket på Ria handlar om att ge våra gäster hjälp med praktiska vardagliga saker. Allt från att kunna tvätta sina kläder, duscha och vila till att få en tröja, mat för dagen eller att få hjälp med posthantering.

Gemenskap, firanden och aktiviteter. Vi ger våra gäster tillfällen till gemenskap och utbyte med andra. Det kan vara allt från att fika eller äta tillsammans till biljardspel. Vi har öppet och firar alla aftnar: Påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Då och då ordnar vi eller vår samarbetspartner föreningen Omsorgsjul utflykter.

Mat. Varje dag bjuder vi på kaffe och lagar mat som våra gäster får köpa till reducerat pris.

Samhällsbevakning. Oavsett hur man lever är det viktigt att man är en del av samhället och hänger med i samhällsutvecklingen. Vi har därför tillgång till TV och dagstidningar.