Kontakta oss


Ria Secondhand. Vi har bytt namn och finns nu på Järngatan 21, bakom Lekia.

Järngatan 21
602 23 Norrköping
Telefon butik: 011-36 61 00
Mobil: 0702-006 033

Hela Människan öppna verksamhet Ria
Sandgatan 26
602 47 Norrköping
Telefon:011-16 77 25
E-post: kimmo.strand@helamanniskan.se
sosso.massi@helamanniskan.se

Hela Människans Matbanken
Telefon: 011-36 61 00
Mobiltelefon: 0702-00 60 33
E-post: matbanken@helamanniskan.se


Kimmo Strand
Verksamhetschef Hela Människan Norrköping/enhetshetschef Ria
Telefon: 011-16 77 25
E-post: kimmo.strand@helamanniskan.seKimmo leder och utvecklar Hela Människans arbete i Norrköping. Kimmo arbetar även i den dagliga verksamheten på Ria. Kimmo är högskoleutbildad pedagog med inriktning mot missbruk samt alkohol- och drogterapeut. Han har även kompetens inom salutogent ledarskap och motiverande samtal.

Bild kommer inom kort. 
Sousan Massi
Biträdande enhetschef Ria
Telefon: 011-16 77 25
E-post: sosso.massi@helamanniskan.seSosso arbetar i den dagliga verksamheten på Ria samt kontakten med sponsorer och är vår kunnige i sociala medier. Hon är utbildad som socialpedagog och är ansvarig för våra sociala medier.

Lise Ahlberg
Assistent på Ria
Telefon: 011-16 77 25
E-post: lise.ahlberg@helamanniskan.seLise är utbildad mentalskötare/undersköterska som har erfarenheter från arbeten inom behandlingshem som medicinskt ansvarig och har varit föreståndare för Storängens vårdhem.
Bild kommer inom kort.

Jonas Elgh
Enhetschef Secondhandbutiken samt enhetschef Matbanken.
Telefon: 011-36 61 00/0702-00 60 33
E-post: jonas.elgh@helamanniskan.se

Jonas leder och utvecklar arbetet i secondhandbutiken plus dess personal och frivilliga. Jonas är utbildad inom handel och har många år inom försäljning och just som enhetschef. Jonas är dessutom enhetschef på vår matbank.