Välkommen till Hela Människan Ria Nora

Läs mer om verksamheten

Vilka är vi?

Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete!

Vi tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

Möt världen café är en samlingsplats för män med invandrarbakgrund, där de får möta svenska män för ett språkutbyte och vidgat kontaktnät.

Tre små gummor är ett café för äldre damer. Vi vill motverka ensamhetskänsla och sätta lite guldkant på vardagen.

Skicka HMNora50 till nummer 72980 för att skänka 50 kr Skicka HMNora100 till nummer 72980 för att skänka 100 kr


Volontär träffpunkt i Nora

Genom volontärer driver Hela Människan i Nora veteran- och språkcafé samt har matutdelning till människor som befinner sig i en tuff ekonomisk situation.