Välkommen till Hela Människan Ria Nässjö

Läs mer om verksamheten

Under rådande omständigheter med coronaviruset

Hela Människan Nässjö har utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer gjort bedömningen att tillfälligt ändra öppettiderna för vår second hand. Flera av våra medarbetare ingår i riskgruppen och av omtanke om såväl medarbetare som gäster har vi därmed inte öppet verksamheten som vanligt.

Våra ÖPPETTIDERN är därför tillsvidare tisdagar och torsdagar kl 10-12. För att kunna upprätthålla en säker arbetsmiljö och för att minska smittspridning begränsar vi också besöksantalet och uppmanar våra besökare att själva ta sitt samhällsansvar och stanna hemma vid symptom eller sjukdom, att hålla avstånd i butiken samt att undvika kontanter.

Vi kan i dagsläget inte svara på hur länge dessa förändringar kommer gälla utan vi följer utvecklingen och de rekommendationer som FMH samt Hela Människan centralt kommer med. Vi kommer att meddela, framförallt via våra FACEBOOKSIDOR, när det blir några förändringar. De medarbetare som är friska arbetar i vår verksamhet som vanligt.

Avseende vår sociala verksamhet så har vi öppet för hämtning av smörgås/fika mellan kl 9-10. Detta då vi drar ner på den sociala verksamheten men vill stödja våra gäster med att kunna hämta mat och bidra till viss individuellt stöd.

Vår cykelverkstad är igång som vanligt. Då våra ytterdörrar är stängda hänvisarar vi till Berry i verkstaden på telefonnr: 076-6500927.

På Ria Nässjö vill vi ha en öppen gemenskap och social samvaro där alla är välkomna. Ett lyssnande öra är viktigt för alla människor.

Lämna gärna din cykel för reparation hos Hela Människan Nässjö. Vi server i princip alla standardcyklar, men även vissa MTB-, hybrid- och racercyklar.

Hela Människan fyller 100 år

Just här i Nässjö arbetar vi med en öppen social verksamhet, vårt Ria-café. Hit är alla välkomna men vi vänder oss särskilt till människor som lever i någon form av social utsatthet. […]

Secondhand – för miljön och Nässjös skull!

Hela Människan Nässjös secondhandbutik bidrar till arbetsintegration och att minska klimatpåverkan i vår värld. Överskottet går till Ria-center som arbetar för och tillsammans med människor i Nässjö som lever i en utsatt livssituation.