Välkommen till Hela Människan i Mariestad

Läs mer om verksamheten

Frukostklubben i Mariestad

Till frukostklubben i Mariestad kommer ett trettiotal personer per vecka. Ensamma, både yngre och äldre människor i missbruksproblematik eller som tidigare har haft denna problematik möts med sikte på gemenskap och en bit mat två dagar i veckan.

Skicka HMMariestad50 till nummer 72980 för att skänka 50 kr Skicka HMMariestad100 till nummer 72980 för att skänka 100 kr


Ett samhälle där människan kan leva ett värdigt liv – bli sann människa – är en central tanke i kristen tro. Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet, och en vilja…