Styrelsen


Styrelsen för Hela Människan i Malmö 2019, här tillsammans med generalsekreterare Mia Nilson.

Styrelsen som valdes på stämman 2019 består av (från vänster):

  • Per Eriksson (professor och tidigare rektor för Lunds Universitet)
  • Eva Blomdell (diakon, Svenska Kyrkan)
  • Andreas Wessman (pastor, Malmö Pingstförsamling)
  • Per-Inge Andersson (rektor, Hyllie Park Folkhögskola)
  • Michael Andersson (enhetschef, Malmö Stad)
  • Anna-Lotta Hirvonen Nyström (radioreporter, Sveriges Radio)
  • Mia Nilson (generalsekreterare, Hela Människan Sverige)
  • Oliver Boij (rektor, Furuboda Folkhögskola)