Noomi


Hela Människan i Malmö driver Noomi, en stödverksamhet för personer som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Noomi utgörs av ett skyddat boende, uppsökande och utåtriktat arbete samt opinionsbildning och informationsspridning. Vi erbjuder individuellt stöd till enskilda men arbetar också för att på lång sikt förbättra stödet för utsatta nationellt. Detta gör vi i samarbete med myndigheter och andra frivilligorganisationer.

På vårt skyddade boende tar vi emot kvinnor och barn som behöver skydd och stöd. Vi ger kvinnan stöd i olika former och arbetar för att de ska känna sig trygga och sedda och ges möjlighet att i lugn och ro fatta beslut om sin framtid. Stöd erbjuds även personer som inte bor på vårt skyddade boende. Vår målsättning är att häva den spiral av utnyttjande och hjälplöshet som kvinnan befinner sig i genom att ge henne en tro på sitt eget värde och redskap att förändra sin livssituation.

Vill du veta mer om vår verksamhet – besök Noomis hemsida på www.noomimalmo.se

Människohandel

Människohandel drabbar män, kvinnor och barn, världen över. Det är den mest lönsamma formen av organiserad brottslighet, vid sidan av vapen och droger. Skälet till lönsamheten är att människor kan säljas mer än en gång, och att det finns en efterfrågan i samhället. Handeln med människor är en ljusskygg verksamhet och det är svårt att veta hur många som drabbas.

EU-kommissionen har kartlagt problematiken mellan 2010 och 2012 och konstaterat att i samtliga av EUs 28 medlemsstater tillsammans med Montenegro, Norge, Island, Serbien, Schweiz och Turkiet upptäcktes drygt 30 000 registrerade offer för människohandel. Av dessa 30 000 människor var 69 % offer för sexuell människohandel. Till denna statistik finns ett stort mörkertal då antalet upptäckta offer till stor del beror på hur mycket resurser som läggs på spaningsarbete.

Den sista bedömningen som 2003 gjordes av Rikskriminalpolisen säger att mellan 400-600 kvinnor/flickor per år transporteras till Sverige för att utnyttjas i prostitution. Därefter har ingen nationell bedömning gjorts.