Integration


I föreningen vill vi bidra till att ge nyanlända och asylsökande vägar in i samhället. Genom en brobryggare, vår anställda som själv har levt i Mellanöstern, vill vi skapa mötesplatser där nyanlända och personer från Hela Människans församlingar enkelt kan träffas. I vår gruppverksamhet möts vi över en fika för att samtala om olika ämnen och för att dela livet med varandra.

Vi arbetar även uppsökande på exempelvis boenden för asylsökande, där vi erbjuder samhällsinformation och samtalsstöd.