Välkommen till Hela Människan Köping

Läs mer om verksamheten

Vilka är vi?

Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete!

Vi tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

Försäljningen sker till förmån för Hela Människans sociala verksamhet i Köping. Vi tar emot skänkta varor till försäljningen: måndag till fredag 08.00 – 16.00. Vi har lagret/ mottagningen på Sveavägen 25, mitt…

Vår verksamhet är helt beroende av våra volontärer. De gör att vi får personella resurser till att möta de behov som vi stöter på. Volontärerna ger kvalitet i vårt arbete. Vi får…

Matlådeprojektet

Med hjälp av detta stöd kan vi bygga ut vårt kök och utrusta det med nya köksmaskiner och ny ventilation. Målet är att tillaga fler matportioner och erbjuda matlådor till personer som […]

Vi behöver hjälp av fler volontärer

Hela människan i Köping har i likhet med många andra organisationer under flera år samarbetat med arbetsförmedlingen och erbjudit arbetsträningsplatser för långtidsarbetslösa. Inom det s.k. fas3 har många personer fått meningsfull sysselsättning […]

Ny hemsida

Utbildningar har genomförts på olika platser i landet. I samtlig fall har utbildningen skötts av Daniel och Jenny som också kommer att handleda ansvariga för det fortsatta arbetet med uppdatering av hemsidorna.