Vi söker medarbetare!


Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

På 90 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor.

Hela Människans riksenhet har elva kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.

Hela människan Jönköping söker biträdande verksamhetschef 100 %.

Som biträdande verksamhetschef kommer du att ha personalansvar för hela verksamheten vilket inkluderar fast anställd personal, volontärer samt deltagare i arbetsrehabilitering.

Hela människan Jönköping har i dagsläget 13 fast anställda, c:a 80 volontärer i olika verksamhetsgrenar och 10-12 deltagare i arbetsrehabilitering.

I tjänsten ingår förutom personalansvar att biträda/vikariera för ordinarie verksamhetschef samt att var 6:e vecka tjänstgöra i den verksamhetsberedskap som finns. Verksamhetsberedskapen inkluderar aktiv tjänst lördag och söndag kl.9-13.

Erfarenhet och utbildning inom ett eller flera av nämnda områden: Personaladministration, ledarskap, kommunikation, konflikthantering, motivationsarbete.

Kontakter inom/erfarenheter av: Kyrklig verksamhet, kommunal verksamhet, näringslivsverksamhet är meriterande.

Hela människan Jönköping söker omsorgsassistent till boendeenhet 50 % med ev. möjlighet till utökning.

Som omsorgsassistent kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att finnas inom vår boendeenhet. Boendeenheten består i dagsläget av två boenden för bostadslösa med icke känd missbruksproblematik. Tillsammans med kollega kommer du att ge stöd och vägledning till den enskilde individen i boendet genom att motivera, handleda, vara behjälplig i boendesök, kontakter med myndigheter och med praktiska insatser som städ och tvätt. Arbetet är variationsrikt och förutsätter förmåga till gott samarbete, självständighet, ansvar och flexibilitet.

Tjänsterna är tillsvidareanställningar med inledande provtjänstgöring på 6 månader.

 

Vi förutsätter att Du delar Hela människans värdegrund ”Hela människan-hela livet”.

Frågor rörande tjänsterna kan fr.o.m. 19 augusti besvaras av verksamhetschef Gunnar Dahlqvist. Tel. 070-880 67 48.

Personalrepresentant är Helena Jonasson. Tel 070-854 52 53.

Övrig information  info.jonkoping@helamanniskan.se

Senaste ansökningsdatum: 2019-09-01

Ansökan med CV skickas till:      Hela Människan, Västra Storgatan 46, 553 15 Jönköping. Alternativt med e-post till: gunnar.dahlqvist@helamanniskan.se