Klimatpriset, foto Länsstyrelsen Jönköpings län
Välkommen till DeLa-butiken.
Vi finns på Birkagatan 38 i Huskvarna.

DeLa butiken nominerat till klimatpriset 2018

Vi är glada och stolta över att klimatrådet i Jönköpings län har uppmärksammat och nominerat DeLa butiken för klimatpriset 2018.

Varje år sedan 2012 har invånarna i Jönköpings län chansen att nominera en person, organisation eller företag som gjort ett särskilt gott energi- och klimatarbete. Klimatpriset är Jönköpings läns största och mest prestigefyllda pris. I år har ett 20-tal nomineringar kommit in på klimatsatsningar runt om i länet. Vinnaren utses av Klimatrådet och vinnaren tilldelas Klimatrpiset den 19 september på SPIRA i Jönköping, som höjdpunkten under Klimatveckan 2018.

Klimatrådets motivereing till priset lyder:

Med sin satsning ”DeLa – Diakonalt Effektivt Livsmedelsansvar” tar Hela människan hand om livsmedel som annars skulle gått till svinn i matbutiker i Jönköpingstrakten. Maten säljs till en billig peng – och det finns möjlighet för personer med begränsad ekonomi att ansöka om medlemskap för att på så vis handla till reducerat pris. Satsningen bidrar till att minska på matsvinnet, som bidrar stort till klimatutsläpp. Butiken delar även ut matkassar via diakonal verksamhet.

Att ta tillvara på resurser är egentligen i grund och botten sunt förnuft – men att det även kan bidra till en ökad miljömedvetenhet och en förändrad syn på livsmedel och matsvinn är att se som en insats för klimatet. DeLa-Butiken skapar dessutom mening och sysselsättning för personer i samhällets utkant, butiken bedrivs helt ideellt.