Sjönäs vård- och motivationshem


Sjönäs ligger i Varpsund på vägen från Bålsta till Skokloster, naturskönt vid stora Ullfjärden, som är en vik av Mälaren, ca 5 mil nordväst om Stockholm. Hemmet har plats för 13 gäster i en familjär och trygg miljö. Målgruppen är vuxna män och kvinnor med långvarigt missbruk som kan vara kombinerat med psykiska, somatiska, sociala och lättare fysiska funktionshinder.

På Sjönäs finns personal med lång erfarenhet av arbete bland människor i missbruk och av andra sociala problem.

Personalgruppen består av föreståndare, behandlings-assistenter samt husmor. Utbildning finns inom sjukvård, psykiatri, fysiska funktionshinder och kunskaper finns i form av kost- och näringslära samt data.

Kunskaper finns också i Re-pulse som är en individuell ART och personalen har regelbunden handledning och kompetensutveckling.

Sjönäs vård- och motivationshem

Besök och postadress:
Varpsund, Bålsta
Sigtunavägen 4
746 94 BÅLSTA

Epost:
sjonas@helamanniskan.se

Telefon:
0171-524 80

Fax:
0171-524 82

Föreståndare: Bernt Trampus
bernt.trampus@helamanniskan.se

Biträdande föreståndare: Freddie Lagberg
freddielagberg@hotmail.com