Ria-Hemmet


"Vi vill erbjuda en miljö som präglas både av gemenskap och av omsorg om den enskilde. Där tydlighet i budskap och förhållningssätt föder tillit och skapar förutsättningar för en genomgripande förändring av människors livssituation".

Ria-Hemmet är ett HVB-hem, hem för vård eller boende, inom Hela Människan Ria Järfälla och står under tillsyn av Socialstyrelsen. Ria-Hemmet är beläget i en flerfamiljsfastighet i centrala Jakobsberg och disponerar där en egen trappuppgång med sex lägenheter.

De boende erbjuds ett eget sovrum och delar övriga utrymmen i sin lägenhet med en till tre andra boende. Personal finns på plats dygnet runt, med sovande jour mellan kl. 22.00 – 07.00.
Verksamheten på Ria-Hemmet drivs på kristen grund och huvudmän är fyra kyrkor i närområdet.

Målgruppen utgörs av vuxna kvinnor och män med sociala problem, oftast alkohol- eller narkotikamissbruk, samt personer med dubbeldiagnoser.

De boende som har ett drogmissbruk bör ha kontakt etablerad med en beroendemottagning.
Våra boende kan ingå i ett subutex/metadonprogram eller liknande.

Vi har lång erfarenhet av detta och vår boendeform och närheten till bra kommunikationer lämpar sig väl till personer som har kontakter med olika mottagningar eller sysselsättning/pågående utbildning.

Ria-Hemmet

Besöks- och postadress:

BOX 266
Sångvägen 12
177 25 Järfälla

Telefon: 08- 584 105 70
Fax 08-580 141 94

e-post:
ria.jarfalla@helamanniskan.se

Platschef: Lili-Ann Karppinen
lili-ann.karppinen@helamanniskan.se

08-58410570

Personalen

På Ria-Hemmet finns personal med lång erfarenhet av arbete med människor med missbruk och sociala problem. Personalen består av föreståndare och behandlingspersonal.
I personalgruppen ingår personer utbildade till sjuksköterska, behandlingspedagog, behandlingsassistent och undersköterska.

Personalen har regelbunden handledning och möjligheter ges till personlig kompetensutveckling.
Delar av personalen har exempelvis genomgått utbildning i MI, Motiverande Intervju. Samarbete med IKMDOK finns för KIM-rapportering.