Kontakta oss


Välkommen till Hela Människan Järfälla

Hela Människan Ria Järfälla
BOX 266
177 25 Järfälla

ria.jarfalla@helamanniskan.se

Telefon: 08-584 105 70

Fax: 08-580 141 94

HELA MÄNNISKAN RIA JÄRFÄLLA
Styrelsen

Ordf. Gunnar Stignäs

Besök och postadress:
Sångvägen 12
Box 266
177 25 JÄRFÄLLA