Inskrivning


Inskrivning av gäst sker efter ett studie- och planeringsmöte mellan gäst, socialsekreterare och personal.

En individuell behandlingsplan görs upp som sedan följs upp av gästens kontaktperson vid regelbundna motivations- och stödsamtal.