Inskrivning och motivation


Inskrivning av boende sker efter ett informationssamtal mellan den som söker boende, socialsekreteraren och personal från Ria-Hemmet.

Är man överens om att ett boende på Ria-Hemmet fyller de behov som finns så kan inflyttning ske.
Ett behandlingsplan görs upp och man blir tilldelad sin kontaktperson.

Om det för närvarande inte finns plats eller om det av något annat skäl inte blir aktuellt med en inflyttning kan vi hänvisa till något av de övriga boenden som finns inom Hela Människan Ria Järfälla.

Motivation

Då boendet ligger centralt beläget i Stor-Stockholmsområdet krävs att de boende har motivation att kunna hantera miljöer som kan utgöra en påfrestning. Men det ger även stora möjligheter till arbete, studier, besök på beroendemottagningar mm.

Vi erbjuder stöd i boendet, motivationssamtal, medicinhantering genom egen sjuksköterska och hjälper till att etablera läkarkontakt vid behov.

Ria-Hemmet samarbetar på olika sätt med kyrkorna, våra huvudmän, i närområdet. Vi har en egen ”huspastor” som varje vecka leder gruppsamtal och även erbjuder individuella själavårdssamtal och bikt. Därutöver besöker de olika pastorerna oss minst en kväll i veckan för andakt och samtal.

Den dagliga morgonsamlingen med ljuständning leds av personalen.Vi finns även som stöd i kontakter med myndigheter, skola, arbetsförmedling, läkare och andra myndigheter eller organisationer.