Innehåll och aktiviteter


Innehåll

Boende med helpension. Vi bedriver en miljöterapeutisk inriktning där deltagande i den dagliga verksamheten stimulerar både fysiskt och psykiskt tillfrisknande samt utvecklar den sociala kompetensen (ADL-träning).

Gästerna får möjlighet till stöd och hjälp vid kontakter med myndigheter, sjukvårdsinrättningar och anhöriga.

En sjuksköterska, som är knuten till verksamheten, svarar för att ordinerad medicinsk behandling fullföljes. Gästerna erbjuds möjlighet till fysisk träning, idrotts-, kultur och kyrkobesök, andakter.

Vårdhemmets sjönära läge ger rika möjligheter till fiske och rekreation i omgivningarna. Egen badbrygga, bastu, båtar och fiskeredskap står till gästernas förfogande.

Aktiviteter

Gästerna erbjuds fysisk träning, idrotts-, kultur och kyrkobesök, andakter samt mindre kurser. Det sjönära läget ger rika möjligheter till fiske och rekreation i omgivningarna. En egen badbrygga, båtar och fiskeredskap står till gästernas förfogande.