Välkommen till Hela Människan i Järfälla

Läs mer om verksamheten

Vilka är vi?

Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete!

Vi tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

Skicka HMJärfälla50 till nummer 72980 för att skänka 50 kr Skicka HMJärfälla100 till nummer 72980 för att skänka 100 kr