Tre skäl


Du bidrar till lokalt socialt arbete när du använder Hela Människan.
Sedan 1980 har vi i Hela Människan bedrivit lokalt socialt arbete. Vi ger människor stöd genom direkta insatser men framför allt arbetar vi långsiktigt med att lyssna, motivera och ge stöd till att själv förändra sin tillvaro.

Det kan handla om barn och ungdomar som lever i familjer med missbruksproblematik eller vuxna människor i hemlöshet, med missbruksproblematik eller som befinner sig i andra utsatta situationer. Vi arbetar också med de som står långt ifrån arbetsmarknaden som har behov av arbetsträning att komma ut i arbete eller utbildning.

När du anlitar Hela Människans sociala företag bidrar du till vårt sociala arbete eftersom våra intäkter återinvesteras i vårt arbete med barn, ungdomar och vuxna.

Du ger människor en chans till meningsfull sysselsättning i en verklig arbetsmiljö.
Vår second handbutik och café i Tumba centrum drivs som ett socialt företag med platser för arbetsinriktad rehabilitering. Vi har nu utökat vårt sociala företag med flera inriktningar:

Flyttuppdrag & transporter
Tvätteri
Flytt – & dödsbostädning
Återvinning & återbruk
Fixarservice
Cykelverkstad
Tryckeri
Sömnad

Genom att använda oss ger du många individer en andra chans.

Du får ditt uppdrag utfört med engagemang.
Kundnöjdhet är lika viktigt för oss som för vinstdrivande företag. Våra medarbetare är kunniga och noggranna. Och med stort engagemang. Vi arbetar också alltid med handledare. Ibland kan dock våra arbeten ta lite längre tid. Något vi hoppas du har tålamod med.