StyrelsenOrdförande, Lars Hofgren (Botkyrka församling)
Vice ordförande, Lennart Blixth (Botkyrka församling)
Sekreterare, Eva Ståhlman (Botkyrka Pingstförsaming)
Ekonomiansvarig, Leif Isaksson (Stuvstakyrkan)

Övriga styrelseledamöter
Donald Molander (Salems församling)
Elisabeth Abdo (Equmeniakyrkan Hallunda)
Erik Belani (Botkyrka församling)
Irene Cederholm (Grödinge församling)
Kaija Jansson (Huddinge pastorat)
Peter Askelund  (Equmeniakyrkan Tumba)
Tommy Aronsson (Stuvstakyrkan)
Vanja Öberg (Huddinge pastorat)