Styrelsen


Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av verksamheten. Hela Människans styrelse utses av föreningens huvudmän. Styrelseledamöterna väljs för två år i taget och uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete. 

Lars Hofgren
Ordförande
Tidigare verksam inom Svenska kyrkans Internationella arbete, både i Sverige och utomlands. Nu ordförande i kyrkorådet i Botkyrka församling. Representerar Botkyrka församling.

Lennart Blixth
Vice ordförande
Bakgrund som administrativ chef i Botkyrka församling. Dessförinnan ekonomichef på Älvsby skogsförvaltning och Business Controller hos AssiDomän Forestry. Pensionär. Representerar Botkyrka församling.

Elisabet Abdo
Ledamot
Distriktsläkare på Salems vårdcentral. Representerar Equmeniakyrkan Hallunda.

Tommy Aronsson
Ledamot
Ekonom. Arbetat 36 år inom SEB-koncernen och som chef under 25 år. Styrelseordförande i Sociala Missionen 2006 – 2015. För närvarande styrelseordförande i Stuvstakyrkans församling. Representerar Stuvstakyrkans församling

Peter Askelund
Ledamot
Verksamhetschef gruppboende och daglig verksamhet, Mogård AB. Dessförinnan chefsbefattningar inom hemtjänst, personlig assistans och daglig verksamhet i såväl privat som kommunal regi. Representerar. Equmeniakyrkan Tumba.

Erik Belani
Ledamot
Arbetar som församlingsassistent i Ängskyrkan, Botkyrka församling.
Arbetar främst med barn och ungdomar. Representerar Botkyrka församling.

Iréne Cederborg
Ledamot
Arbetar i Botkyrka kommun, dels som arbetskonsulent inom Avux dagliga verksamhet med personer med funktionsnedsättning, dels som handläggare i funktionshindersfrågor på Kultur och fritid. Ledamot i kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Grödinge församling. Representerar Grödinge församling.

Leif Isaksson
Ledamot
Har arbetat som ekonomichef inom olika verksamheter och slutade yrkeslivet som ekonomichef på Kyrkans Tidning. Representerar Rönninge Missionsförsamling.

Kaija Jansson
Ledamot
Teolog och pedagog. Ledamot i församlingsrådet i Flemingsbergs kyrka och kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat. Representerar Huddinge pastorat

Donald Molander
Ledamot
Driver eget företag inom IT. Kommer senast från olika chefsbefattningar inom Ericssonkoncernen. Ledamot i styrelsen för Företagarna Botkyrka-Salem. Ledamot av kyrkorådet i Salems församling. Representerar Salems församling.

Annika Strömmer
Ledamot
Arbetar i Huddinge kyrka som församlingspedagog med ansvar för skolsamarbete, har sorgegrupp för barn och unga ihop med diakon, arbetar med unga ledare och konfirmander.

Eva Ståhlman
Ledamot
Har arbetat som grundskolelärare i 43 år.
Är volontär i Botkyrka pingstförsamling som församlingstjänare/diakon och i deras secondhandbutik. Representerar Botkyrka pingstförsamling.

Vanja Öberg
Ledamot
Arbetat som undersköterska. Ledamot i församlingsrådet i Flemingsbergs kyrka och kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat. Representerar Huddinge pastorat