Arbetsträning


I centrum för Hela Människans sociala företag står du och dina kollegor och era förutsättningar. Vi har ett arbetssätt och en arbetsmiljö som skapar förutsättningar för att du skall kunna arbeta 100 % av din förmåga. Vägledande för arbetsmiljön är att var och en tar socialt ansvar och visar omsorg om andra. Arbetet sker demokratiskt och bygger på solidaritet mellan alla i företaget.

När du börjar i vårt sociala företag kommer du successivt få ökat inflytande över verksamheten, dess innehåll och inriktning, men även ansvar för att aktivt delta i utvecklingen av affärsverksamheten, hela tiden med din förmåga som utgångspunkt.

Idén bakom arbetssättet i det sociala företaget är att utvecklingen av arbetet förankras hos dig och alla andra som är verksamma i företaget. Verksamheten  kommer kontinuerligt anpassas utifrån den kompetens som personer som kommer in i företaget besitter och utvecklar samt de behov av affärsområden vi ser möjliga att utveckla.

Second hand, café & lokalvård
Second hand, café och lokalvård är tre delar av ett socialt företag som drivs i Hela Människans regi. Nu söker vi dig som kan få arbetsträning, förstärkt arbetsträning eller andra placeringar via Arbetsförmedlingen eller andra myndigheter och har kompetens eller är intresserad av att utveckla din kompetens inom nedanstående verksamhetsområden.
• Cafébiträde
• Butiksbiträde
• Kassabiträde
• Lagerarbetare
• Sorterare
• Lokalvårdare
• Vaktmästare
• Kläder och textilier
• Konditor
• Chaufför

Nu söker vi personer till följande affärsområden/arbetsområden.

Butiksbiträde/lager/sortering/transport
Du kommer arbeta i vår second handbutik med butiksförsäljning/kassa under våra öppettider. Second handbutiken har öppet som andra butiker vilket innebär kvällsjobb och lördagar. Övriga tider arbetar du med lagerarbete vilket kan innebära sortering av inkomna varor, prismärkning, galgning av kläder mm. Kanske arbetar du också med våra transporter, med bl a hämtning och lämning av möbler mm.

Café
Du kommer arbeta i vårt café som driver café/ lunchservering. Caféet har öppet som andra caféer vilket innebär att kvällsjobb och lördagar förekommer.

Lokalvård
Inledningsvis handlar det om att sköta lokalvården i våra egna lokaler samt viss flytt- och byggstädning.

KONTAKTPERSON
Monica Värmå
Arbetskonsulent
e-post: monica.varma@helamanniskan.se
telefon 08 534 709 48