Höstmöte


Tillfälle till en levande dialog om vårt framtida gemensamma diakonala arbete.

Det är ju corona-tider, vilket har haft en stor påverkan på verksamheten under året, men mycket har dock kunnat genomföras som planerats. Information om detta kommer att ges på höstmötet. För att kunna genomföra mötet på ett säkert sätt, planerar vi att vara i Centrumkyrkans kyrksal, där vi kan sitta med säkerhetsavstånd, men ändå få en möjlighet att träffa varandra och personalen.

16 november 2020 i Centrumkyrkan i Tumba. Enkel servering
kommer att finnas från kl. 18.15 och förhandlingarna börjar sedan kl. 19.00.

Välkommen till ett spännande möte!