Välkommen till Hela Människan i Gislaved

Läs mer om verksamheten

Second Hand

Vi förvaltar jordens ändliga resurser genom att ta till vara på och sälja saker, kläder och möbler som människor skänker, lämnar in eller som vi hämtar. Vi skapar meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden och erbjuder volontärer att göra en samhällsinsats.

Café Sofia – är en mötesplats för människor som söker gemenskap, vill ha någon att prata med eller vill dricka en kopp kaffe.

Skicka HMGislaved50 till nummer 72980 för att skänka 50 kr Skicka HMGislaved100 till nummer 72980 för att skänka 100 kr


Kompiz – är en mötesplats för ungdomar men också äldre människor med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar.