FRII-koden


Hela Människan är medlem i FRII. Vi arbetar med öppenhet och transparens. Vi har samlat alla de dokument som enligt FRIIs regler ska vara tillgängliga via hemsidan, på denna sida.

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. Bland FRIIs medlemmar finns Sveriges största och ledande insamlingsorganisationer.

FRII verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt. Läs mer om FRII på deras hemsida www.frii.se

 

Dokument

Vissa mobiltelefoner och läsplattor har svårt att läsa Wordfilerna, öppna istället PDF-filer om du använder en sådan enhet.
Stadgar

Senaste protokoll från högsta beslutande organ

Hela Människans valberedning

Information avseende ersättning till högste tjänsteman PDF

Styrande dokument som reglerar placering av kapital

Styrande dokument som visar hur organisationen arbetar för att motverka oegentligheter

Styrande dokument som visar hur organisationen arbetar för att motverka oegentligheter PDF

Styrande dokument som reglerar organisations insamlingsarbete

Styrande dokument som reglerar organisationens insamlingsarbete PDF

Uppförandekod (Uppförandekoden finns som en del i personalpolicyn)

Årsredovisning (Verksamhetsberättelse år 2017)

Styrelsepresentation

FRII Effektrapport 2017

Rapportering Insamlingskontroll 2017