Föreläsningar


Hösten 2019

Välkomna till föreläsningar om alkoholism och drogberoende
och en väg ut ur detta! Föreläsningarna arrangeras av
föreningen Hela människan i Eslöv och genomförs som ett
kulturarrangemang i samarbete med Sensus Studieförbund.

Alla intresserade är välkomna! Föreläsningarna är gratis
och fika serveras i pausen till självkostnadspris.
Föranmälan behövs för grupper,
kontakta Inger Olsson 073–70 42 461
eller eslov@helamanniskan.se

Alla föreläsningar är i Österkyrkan, Kvarngatan 9, Eslöv .

Torsdagen den 19/9 kl 9.15-11.15”Vuxna barn- problematiken” av Sophie Nyman
När man har vuxit upp i en familj med missbruk eller annan dysfunktion utvecklar man ofta överlevnadsstrategier som sedan inte fungerar bra i vuxenlivet.

Torsdagen den 26/9 kl 9.15-11.15 ”Positiva principer/ en värderingsgrund”
av Eva Wahlund
Föreläsningen tar upp viktiga funderingar för ett bra liv: ”Det är viktigt att klargöra för mig själv hur jag vill lägga min värdringsgrund. Hur kopplar jag mina handlingar till min värderingsgrund och det jag vill uppnå?”

Torsdagen den 3/10 kl 9.15-11.15 ”Att undvika återfall” av Torbjörn Grönstedt
Postakut abstinens och ångest kan lätt störa den tidiga nykterheten. Det är viktigt att hantera detta rätt så att det ej leder in i ett återfall i drickandet/drogandet. Föreläsningen tar upp återfallsprocessen, hur man kan känna igen och sedan arbeta för att bryta den och komma tillbaka till ett drogfritt liv efter ett återfall.

Tisdagen den 8/10 kl 18.30-20.30 ”Våld i nära relationer” av Åsa Jansson
Kontroll och maktbehov är starka drivkrafter bakom utövandet av våld i nära relationer. Relationsvåld kan finns med både manliga och kvinnliga förövare. Men hur tar man sig ur ett sådant mönster? Åsa har arbetat många år med mansgrupper och berättar om detta.

Torsdagen den 10/10 kl 9.15-11.15 ”Kvinnor och missbruk” av Aminah Fallgren
Att vara alkoholist eller narkoman och dessutom kvinna / mor/ dotter och börja leva nykter är en utmaning. En del av arbetet med att leva nykter handlar om att identifiera skuld och skam och frigöra sig från detta.

Torsdagen den 17/10 kl 9.15-11.15 ”När någon nära dig dricker eller drogar”
av Kenneth Persson
Hur förändras vi när någon nära oss dricker eller drogar? Hur kommer det sig att skuld och skam står i vägen för ett bra liv även för den som är anhörig? En stor del av föreläsningen kommer att handla om förändringar man kan göra för att må bättre.

Tisdagen den 22/10 kl 18.30-20.30 ”Barnperspektiv” av Eva Edstedt-Linghult
De barn som lever eller har levt nära missbruk har ofta haft det mycket svårt. Föreläsningen tar upp barnens roller i alkoholistfamiljen, familjens outtalade regler för samspel och hur barn finner sitt sätt att hantera den svåra verkligheten.

Torsdagen den 24/10 kl 9.15-11.15 ”Att välja livet” av Sophie Nyman
”Att välja livet” innebär att bryta med destruktiva livsmönster så som beroendet, medberoendet, vuxnabarn- problematiken. Föreläsaren berättar om de olika verktyg som varit till hjälp; 12-stegsprogrammet, meditation, andliga principer som tacksamhet, villighet och ärlighet och hur hon fått jobba med sina tankar för att hitta positiviteten och låta den genomsyra livet.

Torsdagen den 31/10 kl 9.15-11.15 ”Beroendeproblematiken” av Kenneth Persson
För många alkoholister och narkomaner är inte problemet att sluta dricka – utan att inte börja igen eller byta ut en drog mot en annan. Kan ett beroende botas eller är det så att det finns kvar under resten av livet?

Torsdagen den 7/11 kl 9.15-11.15”att leva tillsammans ” av Aminah Fallgren
När den käre ”redan är upptagen” av alkohol eller droger… blir relationerna till familj och vänner förändrade och ofta skadade. Hur kan man uppnå sinnesro, goda relationer och en hyfsat fungerande kommunikation i nykterheten?

Tisdagen den 12/11 kl 18.30-20.30”Tillit och andra känslor” av Eva Edstedt-Linghult
När man har levt i eget misbruk eller nära någon annans missbruk är tilliten liten, både till sig själv och till andra. Tilliten har blivit skadad genom svek, lögner och kränkningar. När man ”tillfrisknar” är det viktigt att öva på att ha tillit och att känna känslor och att vara öppen i stället för att ha hemligheter.

Torsdagen den 14/11 kl 9.15-11.15 ”Månad kvar när pengarna är slut...”
av Britt Marie Nirbe.
BrittMarie arbetar med budget och skuldrådgivning i Eslövs kommun. Föreläsningen kommer att ta upp både tips om hur man kan leva med små utgifter och om skuldsättning/ hur fort en skuld växer och om den hjälp det finns att få när ekonomin blivit ohanterlig.

Torsdagen den 21/11 kl 9.15-11.15 "När livet sviker och vägen tillbaka”
av Ytte och Patrik Linder
En föreläsning om att drabbas av livsomvälvande sjukdom och att hitta livsgnistan igen. Ytte drabbades i tidig ålder av utmattningsdepression, det tog henne 15 år att ta sig tillbaka. Väl där drabbades hon av en kronisk sjukdom som gjorde att hon hamnade i rullstol. Ytte berättar hur hon gång på gång hittat styrkan att resa sig och acceptera livet som det blev. Patrik Linder berättar i sin tur om hur det är att gå bredvid någon med svår sjukdom över lång tid och hur man själv undviker att gå under. Två perspektiv på ett liv tillsammans.

Tisdagen den 26/11 kl 18.3020.30 NA
Några medlemmar i NA berättar om sina liv; hur missbruket började, vad som hände som blev en vändpunkt, om deras väg till ett nyktert liv och om hur livet ser ut idag.


Torsdagen den 28/11 kl 9.15-11.15 ”Tillfrisknande” av Kenneth Persson
I missbruket var att dricka eller droga det den välkända sättet att möta svårigheter i livet eller svåra känslor. En föreläsning som tar upp ilska och sorg, kapitulation och tillit.
Torsdagen den 5/12 kl 9.15-11.15 ”Gottgörelse” av Torbjörn Grönstedt
Många relationer i missbruket blev destruktiva med svek, manipulationer och kanske våld. När alkoholen och drogerna är ute ur bilden - hur bär man sig åt för att få relationerna bra igen? Gottgörelse, det kan betyda många olika saker och föreläsningen tar upp olika aspekter.