Föreläsningar


Efter samråd med hela Människan I Eslövs ordförande har vi beslutat att ställa in föreläsningarna ett tag pga smittorisken.

 Välkomna till föreläsningar om alkoholism och drogberoende och en väg ut ur detta! Föreläsningarna arrangeras av föreningen Hela människan i Eslöv och genomförs som ett kulturarrangemang i samarbete med Sensus Studieförbund.

 Alla intresserade är välkomna! Föreläsningarna är gratis och fika serveras i pausen till självkostnadspris. Föranmälan behövs för grupper, kontakta Inger Olsson 073–70 42 461 eller eslov@helamanniskan.se     Alla föreläsningar är i Österkyrkan, Kvarngatan 9, Eslöv

                        Program för våren 2020, med reservation för ändringar.                                                                                                                                                                                                            

Torsdag den 27/2 9.15-11.15 ”En föreläsning om alkoholism och beroende” av Sophie Nyman Föreläsningen tar upp frågan: ”Vad är det som gör att en person om och om igen utsätter sig för något som den vet är skadligt!” Att en alkoholist dricker igen trots de negativa konsekvenserna eller en narkoman fortsätter att använda droger. I föreläsningen ges förslag på hur den som är beroende kan göra för att inte börja använda igen.

Torsdag den 5/3 9.15-11.15 ”Hur kan AA bidra till nykterhet?”  Några medlemmar i AA (anonyma alkoholister) berättar om sina liv; hur missbruket började, vad som hände som blev en vändpunkt, om deras väg till ett nyktert liv och om hur livet ser ut idag. De berättar också om vad AA är och hur det fungerar.

Torsdag den 12/3 9.15-11.15 ”Alkoholism och drogberoende drabbar även nära och kära ”av Torbjörn Grönstedt  När man lever som anhörig till någon som dricker eller drogar uppkommer många svåra och ibland direkt skadliga tankar och handlingsmönster. Men det finns hjälp att få! Att låta kunskapen och insikterna bli till handlingar. Föreläsningen tar upp förändringar man kan göra för att må bättre.

Tisdag den 17/3 18.30-20.30 ”Skammen- en mångfacetterad känsla” av Lippe Stuart Skammen är en av våra medfödda känslor, som kan vara såväl till-intet-görande som nödvändig för att inte gå över andras gränser. Lippe Stuart har lång erfarenhet av den komplicerade känslan skam genom sitt arbete som leg. Psykoterapeut och aukt. Feldenkraispedagog. Föreläsningen tar också upp vad omedveten skam kan ställa till med i kroppen och i vårt rörelsemönster.

Torsdag den 19/3 9.15-11.15 ”Motiverad att sluta dricka eller droga ” av Aminah Fallgren En föreläsning om den långa vägen från ett liv i missbruk till att sluta dricka eller droga och börja ett nyktert liv. Vad innebär det att vara motiverad att sluta? Hur kan man stärka sin eller någon annans motivation att sluta dricka eller droga? Går det att skapa motivation utan att den finns där från början?

Torsdag den 26/3 9.15-11.15 ”Vändpunkt” av Jonas Alner   Det finns många vändpunkter i livet när man kan börja om. Jonas Alner är kykoherde i St. Köpinge och har erfarenheter som fängelsepräst. Han berättar om att kristen tro finner man ofta genom vändpunkter och att bibliska berättelser handlar ofta om det.

Torsdag den 2/4 9.15-11.15 ”Att leva nykter” av Kenneth Persson   I missbruket var att dricka eller droga det välkända sättet att möta svårigheter i livet eller svåra känslor. För att leva nykter behövs andra strategier och positiva dagliga rutiner. Föreläsningen tar upp svårigheter i tillfrisknandet och ger goda tips.

Tisdag den 7/4 18.30-20.30 ”När livet blir svårt” av Eva Edstedt-Linghult    Man kan uppleva sorg när livet inte blir som man tänkt sig eller när det man hoppats på inte blev av. Föreläsningen ger tips på hur man kan vara en bra medmänniska och samtalspartner

Torsdag den 16/4 9.15-11.15 ”Destruktiva relationer” av Eva Wahlund    En föreläsning om svårigheter och glädjeämnen med relationer till partner och familj. Många relationer från dysfunktionella miljöer kan vara svåra att hela.

Torsdag den 23/4 9.15-11.15 ”Livshistoria”   En kvinnlig nykter alkoholist berättar om sitt liv. Det blir en berättelse om att leva med psykisk ohälsa och att arbeta med 12 stegsprogrammet med sin nykterhet och med sockerberoendet.

Tisdag den 28/4 18.30-20.30 ”Självkänsla” av Eva Edstedt-Linghult     Självkänsla är den grundkänsla man har inför sin egen person. Det handlar om hur man värderar sig själv. Efter att ha levt i missbruk, eller vuxit upp i en dys-funktionell familj så är självkänslan skadad och självbilden otydlig. Föreläsningen tar upp hur man kan reparera detta.

Torsdag den 30/4 9.15-11.15 ”Hjärnan och beroendeproblematiken” av Kenneth Persson Kan ett beroende botas eller är det så att det finns kvar under resten av livet? Föreläsningen tar upp vad som händer i hjärnan hos den som utvecklar ett beroende och även frågor om vad kost och motion kan ha för betydelse för måendet och tillfrisknandet.

Torsdag den 7/5 9.15-11.15 ”När livet sviker- viljan att (över)leva” av Ytte och Patrik Linder             En föreläsning om att drabbas av livsomvälvande sjukdom och att hitta livsgnistan igen. Ytte drabbades i tidig ålder av utmattningsdepression, det tog henne 15 år att ta sig tillbaka. Väl där drabbades hon av en kronisk sjukdom som gjorde att hon hamnade i rullstol. Ytte berättar hur hon gång på gång hittat styrkan att resa sig och acceptera livet som det blev. Patrik Linder berättar i sin tur om hur det är att gå bredvid någon med svår sjukdom över lång tid och hur man själv undviker att gå under. Två perspektiv på ett liv tillsammans.

Torsdag den 14/5 9.15-11.15 ”Tillfrisknande” av Torbjörn Grönstedt      Föreläsningen tar upp tankar kring när en drogberoende människa har slutat använda droger och vad hon eller han behöver göra för att bibehålla sin drogfrihet. Olika aspekter som tas upp är känslohantering, ansvar, tacksamhet och inte minst glädje.

Tisdag den 19/5 18.30-20.30 ”Kommunikation” av Aminah Fallgren    Från manipulation, själviskhet och rigida mönster i mötet med andra människor i missbruket till att våga visa intresse, generositet, öppenhet och nyfikenhet inför andra människor. Det är en stor förändring och föreläsningen visar på verktyg och vägar. 

Torsdag den 28/5 9.15-11.15 ”Det förflutna och vägen framåt” av Sophie Nyman                      En föreläsning som tar upp begrepp som är viktiga för tillfrisknandet efter ett liv med alkoholism eller drogberoende. Hur kan man reparera eller förhålla sig till det förflutna och de saker man gjort eller råkat ut för så att det förflutna inte blir till hinder för fortsatt nykterhet.