Välkommen till Hela Människan i Eslöv

Läs mer om verksamheten

Föreläsningar

Tisdagen den 22/10 kl 18.30-20.30 ”Barnperspektiv” av Eva Edstedt-Linghult
De barn som lever eller har levt nära missbruk har ofta haft det mycket svårt. Föreläsningen tar upp barnens roller i alkoholistfamiljen, familjens outtalade regler för samspel och hur barn finner sitt sätt att hantera den svåra verkligheten.

Torsdagen den 24/10 kl 9.15-11.15 ”Att välja livet” av Sophie Nyman
”Att välja livet” innebär att bryta med destruktiva livsmönster så som beroendet, medberoendet, vuxnabarn- problematiken. Föreläsaren berättar om de olika verktyg som varit till hjälp; 12-stegsprogrammet, meditation, andliga principer som tacksamhet, villighet och ärlighet och hur hon fått jobba med sina tankar för att hitta positiviteten och låta den genomsyra livet.
Alla intresserade är välkomna!
Föreläsningen är gratis och fika serveras i pausen till självkostnadspris.
Plats: Österkyrkan, Kvarngatan 9, Eslöv
Föranmälan behövs för grupper,
kontakta Inger Olsson 073–70 42 461
eller eslov@helamanniskan.se

Vi vill mötas i ögonhöjd! Oavsett anledning, vi finns här för dig! Alla är välkomna till våra föreläsningar. Vi finns även ibland på ”Hållplats för själen” Storgatan 34 på förmiddagen. Det går…

Ditt bidrag gör skillnad! Bidra till vår verksamhet genom en gåva till Swich: 123 156 54 49


Välkomna till ”Hållplats för själen”, Storgatan 34 i Eslöv. Det är Svenska kyrkan i Eslöv som håller i verksamheten men jag (Inger) är också där en stund ibland.