Välkommen till Hela Människan i Eslöv

Läs mer om verksamheten

Vi vill mötas i ögonhöjd! Oavsett anledning, vi finns här för dig! Alla är välkomna till våra föreläsningar. Vi finns även ibland på ”Hållplats för själen” Storgatan 34 på förmiddagen. Det går…

Ditt bidrag gör skillnad! Bidra till vår verksamhet genom en gåva till Swich: 123 156 54 49


Välkomna till ”Hållplats för själen”, Storgatan 34 i Eslöv. Det är Svenska kyrkan i Eslöv som håller i verksamheten men jag (Inger) är också där en stund ibland.


sinnesromässa 27/2

Sinnesromässa kl. 19:00 Eslövs kyrka
Präst : Lise-Lott Jönsson
tema "Att acceptera"
Musiker: Ann-Margreth Nyberg
Renée Backe, flöjt