Välkommen till Hela Människan i Eslöv

Läs mer om verksamheten

Föreläsningar

Alla intresserade är Välkomna!
Tisdagen den 26/11 kl 18.30-20.30 NA
Några medlemmar i NA (anonyma narkomaner) berättar om sina liv; hur missbruket började, vad som hände som blev en vändpunkt, om deras väg till ett nyktert liv och om hur livet ser ut idag.

Torsdagen den 28/11 kl 9.15-11.15 ”Tillfrisknande” av Kenneth Persson
I missbruket var att dricka eller droga det den välkända sättet att möta svårigheter i livet eller svåra känslor. En föreläsning som tar upp ilska och sorg, kapitulation och tillit.
Alla föreläsningar är i Österkyrkan, Kvarngatan 9, Eslöv. Föreläsningarna är gratis
och fika serveras i pausen till självkostnadspris.
Föranmälan behövs för grupper,
kontakta Inger Olsson 073–70 42 461
eller eslov@helamanniskan.se

Vi vill mötas i ögonhöjd! Oavsett anledning, vi finns här för dig! Alla är välkomna till våra föreläsningar. Vi finns även ibland på ”Hållplats för själen” Storgatan 34 på förmiddagen. Det går…

Ditt bidrag gör skillnad! Bidra till vår verksamhet genom en gåva till Swich: 123 156 54 49


Välkomna till ”Hållplats för själen”, Storgatan 34 i Eslöv. Det är Svenska kyrkan i Eslöv som håller i verksamheten men jag (Inger) är också där en stund ibland.