Ria Secondhand & Café i Örsundsbro


Våren 2013 startade Hela Människan Enköping det sociala företaget Ria Secondhand & Café i Örsundsbro.
Syftet är att ta emot personer som står långt från arbetsmarknaden och erbjuda ett meningsfullt sammanhang och en växande miljö. Goda exempel på andra håll visade fördelarna med att vara på en mindre ort där man lättare kan få med sig bygden och bli en mötesplats. Det lilla kapellet i Örsundsbro stod tomt och en vision föddes att det åter skulle få fyllas av människor som vill vara med om förändring...

Alla människor behövs och har något att bidra med! Vi tror att det finns möjligheter för var och en att växa i självkänsla och ansvarstagande.  I vårt sociala företag vill vi skapa tillsammans. Vi vill ta vara på den enskildes kompetens och samtidigt ge var och en möjlighet att komma till sin rätt utifrån sina egna förutsättningar.

I Ria Second Hand & Café finns ett flertal olika arbetsuppgifter.  I butiken säljer vi de varor som skänkts till verksamheten. Där ska varor prismärkas och fyllas på i hyllorna, kunder bemötas på ett professionellt sätt och varor betalas i kassan. I kaféet ska bullar och kakor bakas, smörgåsar förberedas liksom annat som säljs. I kaféet finns en egen kassa som ska bemannas.

När varor skänks ska dessa tas emot och förberedas för att kunna säljas. Det kan innebära att de ska tvättas, repareras och snyggas till. Vi har en egen lätt lastbil som används för att hämta saker hemma hos dem som vill skänka. Till exempel från dödsbon. Fastigheten måste skötas vilket kan innebära trädgårdsarbete, målning och enklare snickerier. Verksamheten kommer kontinuerligt att anpassas utifrån den kompetens som deltagande personer besitter och de behov av affärsområden vi ser att utveckla.

Vilka har möjligheter att få en plats?
I samarbete med främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten kommer vi att kunna ta emot ca 15 personer. Det kan vara praktikanter eller personer i behov av arbetslivsintroduktion, arbetsträning, rehabilitering eller språkträning.

Arbetssökarstöd
De allra flesta vill ha ett riktigt jobb med riktig lön och målet är att tiden hos Hela Människan i Örsundsbro ska leda dit. Varje litet steg i den riktningen är viktigt.

Vi vill stödja ett aktivt arbete för att finna en plats i arbetslivet genom studiebesök, besök på arbetsförmedlingen, skriva CV och personliga brev, gå på arbetsintervjuer etc.

Alla människors lika värde

  • I vår verksamhet är alla människor lika mycket värda. Verksamheten är öppen för alla.
  • Vår målsättning är att se till hela människan. Alla jobbar 100 procent av sin förmåga oavsett fysiska eller psykiska problem.
  • Vi vill att verksamheten ska präglas av god stämning och att alla ska bemöta andra så som man själv vill bli bemött. Alla ska bli lyssnade till.

Hur är det möjligt att driva ett socialt företag?
Ofta utgår ett ekonomiskt bidrag från Arbetsförmedlingen till arbetsgivare som tar emot personer för sysselsättning och rehabilitering. Det stödet utgör grunden för att kunna ha anställda, lokal med mera. Dessutom kommer intäkter från försäljningen i butik och café. Allt eventuellt överskott i verksamheten kommer att användas för att utveckla någon av företagets grenar och därmed ge ännu fler möjlighet att komma vidare i livet.