Gruppsamtal kring existentiell hälsa

De existentiella frågorna t.ex. varför lever jag? Vad är meningen med livet? o.s.v. är viktiga att få samtala om. Detta har i forskning visat sig påverka både människors fysiska, psykiska, sociala och andliga hälsa.

Kursen startar torsdagen den 18 januari 2018 och följs upp vid ytterligare 4 tillfällen. Information och anmälan via e-post; info@ttlnet.se eller 073-995 44 74 (Birgitta Swalbring)