Dokument


Här kan du ladda ner (eller få länk) till viktiga dokument. Både Hela Människans egna eller från andra organisationer/nätverk.

Teams kommer användas för ansökningshandlingar och annat material
Vi har ansökningshandlingar, manualer till hemsidan och annat internt material på den publika hemsidan (denna sida), detta material kommer nu flyttas över till Microsoft Teams. Under en tid (t.o.m. 31 mars 2021) kommer vissa dokument finnas både i Teamen och på hemsidan. Från och med 1 april så tar vi bort allt från hemsidan.

Saknar du access till något Team, kontakta Jenniy Ekman Karlsson: jenniy.ekman@helamanniskan.se

För att få tillgång till dokument behöver du tillhöra någon av nedanstående grupper.

Chefsgrupp                                   – ansökningshandlingar, normalstadgar och andra dokument som rör chefskapet.

Ordförande/Styrelse                – ansökningshandlingar, normalstadgar och andra dokument som rör styrelsearbetet.

Hemsidesadministratörer      – dokument som rör administratörerna.

 

Ansökningshandlingar för Hela Människan enheter

Enheter anslutna till Hela Människan har möjlighet att ansökan om bidrag eller lån via Hela Människan Sverige.
För mer information kontakta Karin Josefsson.
E-post: karin.josefsson@helamanniskan.se

Manualer hemsidan

Hemsida manual år 2017

Fördjupning hemsida

Bild och text – fortsättningsutbildning Hemsidan maj 2018

Diakonifokus

Temat för Diakonifokus 2020-2021 är ensamhet, läs med på SKR´s hemsida
https://www.skr.org/vart-arbete/diakoni/diakonifokus-ensamhet/

Försäkringsbrev

Försäkringsbrev 2020 Hela Människan_enheterna