Dokument


Här kan du ladda ner (eller få länk) till viktiga dokument. Både Hela Människans egna eller från andra organisationer/nätverk.

Ansökningshandlingar för Hela Människan enheter

Reglemente antog på stämman 2009
blankett_ansokan_om_bidrag blankett_ansokan_om_lan blankett_ansokan_om_stipendium reglemente_antogs_pa_stamman_2009

Ansökan om lån
blankett_ansokan_om_lan

Ansökan om stipendium
blankett_ansokan_om_stipendium

Ansökan om bidrag
blankett_ansokan_om_bidrag

 

Diakonins månad

Ladda ner diakonins månad på SKRs hemsida:
http://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/diakoni/diakonins-manad-2016/

 

Manualer hemsidan

Hemsida manual år 2017

Fördjupning hemsida