Dokument


Här kan du ladda ner (eller få länk) till viktiga dokument. Både Hela Människans egna eller från andra organisationer/nätverk.

Ansökningshandlingar för Hela Människan enheter

Enheter anslutna till Hela Människan har möjlighet att ansökan om bidrag eller lån via Hela Människan Sverige.
För mer information kontakta Karin Josefsson.
E-post: karin.josefsson@helamanniskan.se

Manualer hemsidan

Hemsida manual år 2017

Fördjupning hemsida

Bild och text – fortsättningsutbildning Hemsidan maj 2018

Diakonifokus

Temat för Diakonifokus 2020-2021 är ensamhet, läs med på SKR´s hemsida
https://www.skr.org/vart-arbete/diakoni/diakonifokus-ensamhet/

Försäkringsbrev

Försäkringsbrev 2020 Hela Människan_enheterna