Dokument


Här kan du ladda ner (eller få länk) till viktiga dokument. Både Hela Människans egna eller från andra organisationer/nätverk.

Ansökningshandlingar för Hela Människan enheter

Enheter anslutna till Hela Människan har möjlighet att ansökan om bidrag eller lån via Hela Människan Sverige.
För mer information kontakta Karin Josefsson.
E-post: karin.josefsson@helamanniskan.se

Manualer hemsidan

Hemsida manual år 2017

Fördjupning hemsida

Bild och text – fortsättningsutbildning Hemsidan maj 2018

Diakonins månad

Ladda ner diakonins månad på SKRs hemsida:
http://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/diakoni/diakonins-manad-2016/