Ledarskaps- och chefsprogram


Hela Människan satsar på sina lokala chefer.
Nyckelpersonerna i Hela Människans breda verksamhet är de lokala cheferna som initierar nya insatser, entusiasmerar huvudmän och volontärer och söker följa samhällsutveckling och möta nya gruppers behov.
Förväntningarna vi ställer på våra chefer kräver påfyllning av kunskap och erfarenhetsutbyte.
Vi har skapat ett helt nytt ledarskaps- och chefsprogram som vi inbjuder alla lokala chefer ta del av.
Från hösten 2019 erbjuder vi alla chefer inom Hela Människan Sverige ett nytt upplägg. Målet är att utrusta med relevanta verktyg och ständig utveckling.

Introduktion
Två-dagars träff med start 2020-04-02

Dag 1:
Förberedande för chefs-utbildningen
Introduktion av historia och organisation
Policydokument
Delar jag behöver behärska som chef/ledare
Studiematerial

Dag 2:
Frågor/samtal efter webbdag 1
Medverkande:
Flera av medarbetarna inom Hela människan

Grundläggande chefs- och ledarutbildning
Start: 2-3 september 2020 på Strömsborg
Omfattning: 6 månader
Tre supportsamtal
Möten via webb, halvdagar
Avslutande samling
Mål: Få redskap för sitt uppdrag

Entreprenad och utveckling
Start: 2-3 september 2020 på Strömsborg
Omfattning: 12 månader
Möten via webb hel och halvdagar
Max 6 supportsamtal under året
Mål:
Utveckla sitt ledarskap
Utveckla sin enhet

Chefsgrupp fördjupning
Deltagare från Steg 1 och 2.
Start: 2-3 september 2020 på Strömsborg
Kunskaper, nätverkande, erfarenheter, aktuella frågor
Plats: Webb, 4-6 träffar under två terminer

Utvecklingsgrupper som leds av deltagare i Steg 2.

För mer information, läs nedanstående PDF
Hela-Manniskan_Ledarskap-och-Chefsprogram

Frågor och kontakt
Mimmi Edin
Utbildniningsansvarig
mimmi.edin@helamanniskan.se

Christine Jomansson
Administratör
hm-entreprenor@helamanniskan.se

Anmälan mailas till Christin Jomansson
hm-entreprenor@helamanniskan.se