Välkommen till Hela Människan Ria Borlänge

Läs mer om verksamheten

Ria

Ria är en öppen verksamhet som vänder sig till människor som av olika anledningar har det jobbigt.
Ensamhet, alkohol, droger, psykiska problem, hemlöshet…. Listan kan göras lång!

Skicka HMBorlänge50 till nummer 72980 för att skänka 50 kr Skicka HMBorlänge100 till nummer 72980 för att skänka 100 kr


Ett samhälle där människan kan leva ett värdigt liv – bli sann människa – är en central tanke i kristen tro. Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet, och en vilja…

Mer om Hela Människan Ria Borlänge

Hela Människan Ria Borlänge är en öppen verksamhet som vänder sig till människor som av olika anledningar lever i en utsatt livssituation. Ensamhet, alkohol, droger, psykiska problem, hemlöshet… ja, listan kan göras lång! De är våra medmänniskor och lika mycket värda som du och jag.

Tuff social situation i Borlänge

Sociala situationen i Borlänge har varit tuff länge. Hos Hela Människan Ria Borlänge upplever man att kommunen har en spariver som drabbar främst människor som lever i en väldigt tuff social livssituation.