Personal


Mia Nilson

Generalsekreterare

Telefon: 079-073 90 61

E-post:

Mia Nilson är generalsekreterare för Hela Människan Sverige. Hon har kontakt med huvudmännen, andra organisationer i det civila samhället och myndigheter. Mia utvecklar organisationen tillsammans med medarbetarna och driver även Hela människans sakpolitiska frågor på nationell nivå.

Örjan Wallin

Personal- och utbildningskonsulent

Telefon: 076-776 06 65

E-post:

Örjan arbetar som personal- och utbildningskonsulent för Hela Människan Sverige. Han arbetar bland annat med frågor inom ledning och styrelse, kursledare för de interna utbildningarna för Hela Människans lokala verksamheter.

Karin Josefsson

Verksamhetsutvecklare finansiering

Telefon: 070-260 09 84

E-post:

Karin Josefsson administrerar och utvecklar finansiering för Hela Människan Sverige. Karin arbetar också för och tillsammans med lokala Hela Människan enheter genom att bland annat ge support inom finansieringsfrågor. Karin är även delaktig i Hela Människan Sveriges digitaliseringsprocess, där digital fakturahantering ingår.

Lisbet Flank

Projektledare Stödgrupps- och familjearbete

Telefon: 070-732 83 84

E-post:

Lisbet arbetar som projektledare för Hela Människan Sverige med arbetsområdet Stödgrupps- och familjearbete, med ansvar för att utveckla och genomföra utbildningar.

Mimmi Edin

Verksamhetsutvecklare entreprenörskap

Telefon: 076-546 49 01

E-post:

Mimmi arbetar som projektledare för Hela Människan Sverige med arbetsområdet Kyrkligt Entreprenörskap och där ingår att föreläsa, handleda och inspirera Hela Människans lokala verksamheter, kyrkor och idéburna verksamheter.

Erling Zetterman

Verksamhetsutvecklare entreprenörskap

Telefon: 076- 867 56 25

E-post:

Erling arbetar i projektet Kyrkligt Entreprenörskap med inriktning främst på projekt- och verksamhetsfinansiering.
Han är också konsulent och projektarbetare inom Hela människan i Västra Götaland.

Anna Karin Herngren Wirdheim

Projektledare "Suntprat"

Telefon: 076-505 32 17

E-post:

Anna Karin arbetar som projektledare för Suntprat. Projektet är gemensamt för Equmenia och Hela Människan Sverige. Det syftar till att ta fram ett arbetssätt och material för att arbeta förebyggande bland unga när det gäller alkohol, droger, sex och spel.