Personal


Mia Nilson

Generalsekreterare

Telefon: 079-073 90 61

E-post:

Mia Nilson är generalsekreterare för Hela Människan Sverige. Hon har kontakt med huvudmännen, andra organisationer i det civila samhället och myndigheter. Mia utvecklar organisationen tillsammans med medarbetarna och driver även Hela människans sakpolitiska frågor på nationell nivå.

Anna Karin Herngren Wirdheim

Projektledare "Suntprat"

Telefon: 076-505 32 17

E-post:

Anna Karin arbetar som projektledare för Suntprat. Projektet är gemensamt för Equmenia och Hela Människan Sverige. Det syftar till att ta fram ett arbetssätt och material för att arbeta förebyggande bland unga när det gäller alkohol, droger, sex och spel. Hennes placeringsort är Halmstad och tidvis Stockholm.

Annika Andreasson

Projektledare Äldres hälsa och alkohol

Telefon: 076-775 96 67

E-post:

Annika arbetar som projektledare för Hela Människan Sverige med arbetsområdet Äldres hälsa och alkohol. Hennes placeringsort är Mölndal, men hon reser ibland runt i Sverige för projektuppdrag, föreläsningar och samverkansmöten.

Daniel Ryderholm

Informatör

Telefon: 076-775 90 66

E-post:

Daniel arbetar som Informatör för Hela Människan Sverige. Han arbetar bland annat med hemsidan, skrivande, fotografering och kommunikation inom och utanför organisationen. Daniels placeringsort är Stockholm även om han reser mycket i landet och gör reportage för hemsida och tidningen ”Aktuellt i Hela människan”.

Erling Zetterman

Konsulent Kyrkligt Entreprenörskap

Telefon: 076- 867 56 25

E-post:

Erling är projektanställd i projektet Kyrkligt Entreprenörskap med inriktning främst på projekt- och verksamhetsfinansiering.
Han är också konsulent och projektarbetare inom Hela människan i Västra Götaland. Hans placeringsort är Göteborg.

Jenniy Ekman Karlsson

Administratör

Telefon: 076-785 21 91

E-post:

Jenniy arbetar som administratör för Hela Människan Sverige. Hon arbetar bland annat med hemsidan, gåvogivandet, registret, och andra administrativa uppgifter. Hennes placeringsort är Stockholm.

Lars-Gunnar Wettebrand

Konsulent Utbildning

Telefon: 070-395 89 15

E-post:

Lars-Gunnar arbetar som konsulent för Hela Människan Sverige. Han arbetar bland annat med utbildningar för personal, styrelser och volontärer hos Hela människans lokala enheter. Lars-Gunnars placeringsort är Värnamo, eftersom han delar sin tjänst mellan Hela Människan Sverige och Hela Människan Småland.

Lisbet Flank

Projektledare Stödgrupps- och familjearbete

Telefon: 070-732 83 84

E-post:

Lisbet arbetar som projektledare för Hela Människan Sverige med arbetsområdet Stödgrupps- och familjearbete, med ansvar för att utveckla och genomföra utbildningar. Hennes placeringsort är Stockholm, men hon reser ibland runt i landet för att hålla i utbildningar.

Marie Zingmark Huld

Projektledare Stödgrupps- och familjearbete

Telefon: 076-775 66 63

E-post:

Marie arbetar som projektledare för Hela Människan Sverige med arbetsområdet Stödgrupps- och familjearbete, med ansvar för att utveckla och genomföra utbildningar. Hennes placeringsort är Stockholm, men hon reser ibland runt i landet för att hålla i utbildningar.

Mimmi Edin

Projektledare Kyrkligt Entreprenörskap

Telefon: 076-052 19 57

E-post:

Mimmi arbetar som projektledare för Hela Människan Sverige med arbetsområdet Kyrkligt Entreprenörskap och där ingår att föreläsa, handleda och inspirera Hela Människans lokala verksamheter, kyrkor och idéburna verksamheter. Hennes placeringsort är Tibro, men hon är oftast på resande fot och finns tidvis i Stockholm.

Örjan Wallin

Personal- och utbildningskonsulent

Telefon: 076-776 06 65

E-post:

Örjan arbetar som personal- och utbildningskonsulent för Hela Människan Sverige. Han arbetar bland annat med frågor inom ledning och styrelse, kursledare för de interna utbildningarna för Hela Människans lokala verksamheter och som föreläsare i Kyrkligt Entreprenörskap. Hans placeringsort är Stockholm men han reser även runt i landet.