Personal


Mia Nilson

Generalsekreterare

Telefon: 08-691 06 61

E-post:

Mia Nilson är generalsekreterare för Hela människan Sverige. Hon har kontakt med huvudmännen, andra organisationer i det civila samhället och myndigheter. Mia utvecklar organisationen tillsammans med medarbetarna och driver även Hela människans sakpolitiska frågor på nationell nivå.

Anna Karin Herngren Wirdheim

Projektledare "Från beroende till förtroende"

Telefon: 08-58 00 32 17

E-post:

Anna Karin arbetar som projektledare för Från beroende till förtroende. Projektet är gemensamt för Equmenia och Hela människan Sverige. Det syftar till att ta fram ett arbetssätt och material för att arbeta förebyggande bland unga när det gäller alkohol, droger, sex och spel. Hennes placeringsort är Halmstad och tidvis Stockholm.

Annika Andreasson

Projektledare Äldres hälsa och alkohol

Telefon: 08-691 06 67

E-post:

Annika arbetar som projektledare för Hela människan Sverige med arbetsområdet Äldres hälsa och alkohol. Hennes placeringsort är Mölndal, men hon reser ibland runt i Sverige för projektuppdrag, föreläsningar och samverkansmöten.

Börje Carlsson

Projektledare Kyrkligt Entreprenörskap

Telefon: 08-691 06 70

E-post:

Börje arbetar som projektledare för Hela människan Sverige med arbetsområdet Kyrkligt Entreprenörskap. Han är utbildare och rådgivare när det gäller projektuppdrag, upphandling, organisationsfrågor med mera. Han arbetar även med frågor kring social verksamhet och missbruk. Hans placeringsort är Huskvarna, även om han reser en del i landet och tidvis finns i Stockholm.

Daniel Ryderholm

Informatör

Telefon: 08-691 06 66

E-post:

Daniel arbetar som Informatör för Hela människan Sverige. Han arbetar bland annat med hemsidan, skrivande, fotografering och kommunikation inom och utanför organisationen. Daniels placeringsort är Stockholm även om han reser mycket i landet och gör reportage för hemsida och tidningen ”Aktuellt i Hela människan”.

Erling Zetterman

Konsulent Kyrkligt Entreprenörskap

Telefon: 076- 867 56 25

E-post:

Erling är projektanställd i projektet Kyrkligt Entreprenörskap med inriktning främst på projekt- och verksamhetsfinansiering.
Han är också konsulent och projektarbetare inom Hela människan i Västra Götaland. Hans placeringsort är Göteborg.

Göran Johansson

Ekonom

Telefon: 08-691 06 60

E-post:

Göran arbetar som ekonom för Hela människan Sverige. Han arbetar bland annat med budget, bokslut, övergripande ekonomisk planering, finansförvaltning och försäkring. Hans placeringsort är Stockholm.

Jenniy Ekman Karlsson

Administratör

Telefon: 08-691 06 69

E-post:

Jenniy arbetar som administratör för Hela människan Sverige. Hon arbetar bland annat med hemsidan, gåvogivandet, registret, och andra administrativa uppgifter. Hennes placeringsort är Stockholm.

Lars-Gunnar Wettebrand

Konsulent Utbildning

Telefon: 070-395 89 15

E-post:

Lars-Gunnar arbetar som konsulent för Hela människan Sverige. Han arbetar bland annat med utbildningar för personal och volontärer inom organisationen och hos Hela människans huvudmän, samt arrangerar kursdagar i samverkan med andra organisationer och myndigheter. Lars-Gunnars placeringsort är Värnamo, eftersom hans huvudsakliga tjänstgöring är för Hela människan Småland.

Lisbet Flank

Projektledare Stödgrupps- och familjearbete

Telefon: 08-691 06 64

E-post:

Lisbet arbetar som projektledare för Hela människan Sverige med arbetsområdet Stödgrupps- och familjearbete, med ansvar för att utveckla och genomföra utbildningar. Hennes placeringsort är Stockholm, men hon reser ibland runt i landet för att hålla i utbildningar.

Marie Zingmark Huld

Projektledare Stödgrupps- och familjearbete

Telefon: 08-691 06 63

E-post:

Marie arbetar som projektledare för Hela människan Sverige med arbetsområdet Stödgrupps- och familjearbete, med ansvar för att utveckla och genomföra utbildningar. Hennes placeringsort är Stockholm, men hon reser ibland runt i landet för att hålla i utbildningar.

Mimmi Edin

Projektledare Kyrkligt Entreprenörskap

Telefon: 076-052 19 75

E-post:

Mimmi arbetar som projektledare för Hela människan Sverige med arbetsområdet Kyrkligt Entreprenörskap och där ingår att föreläsa, handleda och inspirera Hela människans lokala verksamheter, kyrkor och idéburna verksamheter. Hennes placeringsort är Tibro, men hon är oftast på resande fot och finns tidvis i Stockholm.

Örjan Wallin

Personal- och utbildningskonsulent

Telefon: 08-691 06 65

E-post:

Örjan arbetar som personal- och utbildningskonsulent för Hela människan Sverige. Han arbetar bland annat med frågor inom ledning och styrelse, kursledare för de interna utbildningarna för Hela människans lokala verksamheter och som föreläsare i Kyrkligt Entreprenörskap. Hans placeringsort är Stockholm men han reser även runt i landet.