Personal


Kontakt Hela Människan Sverige

Vill du komma i kontakt med Hela Människan Sverige så skicka e-post till vår infoadress, se adress ovan.
Söker du en viss person hittar du kontaktuppgifterna nedan.

Vill du komma i kontakt med vår support för lokala enheter för frågor gällande er verksamhet, skicka e-post till support@helamanniskan.se
Supporttelefonen håller öppet torsdagar mellan 8.15-9.45, 070-831 28 83

Mia Nilson

Generalsekreterare

Telefon: 079-073 90 61

E-post:

Mia Nilson är generalsekreterare för Hela Människan Sverige. Hon har kontakt med huvudmännen, andra organisationer i det civila samhället och myndigheter. Mia utvecklar organisationen tillsammans med medarbetarna och driver även Hela Människans sakpolitiska frågor på nationell nivå.

Karin Josefsson

Verksamhetsutvecklare finansiering

Telefon: 070-260 09 84

E-post:

Karin Josefsson administrerar och utvecklar finansiering för Hela Människan Sverige. Karin arbetar också för och tillsammans med lokala Hela Människan enheter genom att bland annat ge support inom finansieringsfrågor. Karin är även delaktig i Hela Människan Sveriges digitaliseringsprocess, där digital fakturahantering ingår.

Lisbet Flank

Projektledare Stödgrupps- och familjearbete

Telefon: 070-732 83 84

E-post:

Lisbet arbetar som projektledare för Hela Människan Sverige med arbetsområdet Stödgrupps- och familjearbete, med ansvar för att utveckla och genomföra utbildningar.

Christine Jomansson

Verksamhetsutvecklare

Telefon: 070-831 28 83

E-post:

Christine arbetar med chefsutbildningarna och som support för verksamheterna gällande praktiska frågor. Hon arbetar på torsdagar och supporten är tillgänglig för verksamheterna mellan kl. 08.15-09.45. maila in din fråga (i första hand) eller ring.

Anna Karin Herngren Wirdheim

Projektledare "Suntprat"

Telefon: 076-505 32 17

E-post:

Anna Karin arbetar som projektledare för Suntprat. Projektet är gemensamt för Equmenia och Hela Människan Sverige. Det syftar till att ta fram ett arbetssätt och material för att arbeta förebyggande bland unga när det gäller alkohol, droger, sex och spel.