Utbildningsdag om IOP – Idéburet offentligt partnerskap


Ideburet Offentligt Partnerskap är en samverkansform och ett alternativ till offentlig upphandling som passar bra för kyrkor och ideella föreningar som gör samhällsinsatser. Antalet IOP-avtal ökar nu snabbt i landet och många ideella ledare önskar få veta mer om detta för att vara bättre förberedda om man själv skulle få teckna IOP-avtal. Vi har verkligt kunniga föreläsare med gedigen erfarenhet av ämnet. Ludvig Sandberg som var med och tog fram själva avtalsformen samt Emil Mattson som deltagit i Sveriges hittills största IOP som omsatt flera hundra mkr. Under dagen kommer deltagarna att få en god beskrivning av vad IOP är och vad man behöver tänka på när man ska teckna avtal.

Medverkande:
Ludvig Sandberg, politiskt sakkunnig, Forum för frivilligt socialt arbete
Emil Mattsson, Direktor Göteborgs Räddningsmission
Mats Wåhleman, verksamhetschef Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem
Mimmi Edin, Hela Människan Sverige
Börje Carlsson, Hela Människan Sverige

Frågor:

Besvaras av: Mimmi Edin, 0765-46 49 01  mimmi.edin@helamanniskan.se
eller Börje Carlsson, 08-691 06 70 borje.carlsson@helamanniskan.se


Utbildningsdag om IOP - Tumba 21 sept, 2017

Info


Förnamn(*)

Efternamn (*)

Personnummer (*)

Telefon (*)

Din epost (*)

Bekräfta epost (*)

Gatuadress (*)

Ort(*)

Postnummer (*)

Faktureringsadress


Organisation/Företag(*)

Adress(*)

Postnummer (*)

Ort(*)

Mat


Allergier(*)

 Ingen allergi Laktos Nötter Gluten Stenfrukter Vegetarian Vegan

Övriga allergier, beskriv noga

Övrigt som vi behöver veta, beskriv noga


 Jag har läst och godkänner anmälningsvilkoren.

Läs anmälningsvilkoren