Suntprat


Suntprat är inne på sitt sista år som Arvsfondsprojekt och ska nu förberedas för att fortleva efter projekttiden. Där är du viktig som inspiratör och utbildare. Därför söker vi dig som vill vara med på Suntprats kostnadsfria utbildningsdagar.

Dagar
26 maj: Digitala seminarier kl. 10.00-11.30 och 13.00-14.30
29-30 sep: Utbildningsdagar, Strömsborg, Norrtälje. Gemensam resa från Stockholm C

Innehåll
• Tillsammans reflekterar vi kring Suntprats ämnen och våra erfarenheter.
• Förhållningssätt och samtalsmetodik
• Vi kommer att prata om beroende, psykisk hälsa, att stötta och hjälpa, gränsdragningar, tystnadsplikt och anmälningsplikt mm.
• Genomgång av Suntprats metoder och material
• Tid att tänka upplägg för Suntprat i den egna organisationen och feedback

Vad får du:
Utbildning i Suntprat
Tre dagar med reflektion och nya kunskaper.
Efter utbildningen kommer du vara utbildare och inspiratör för ledare och andra i dina nätverk
Du kommer att få flera upplägg för aktivitetspass för tonåringar
Ett nätverk av kunniga och engagerade i dessa frågor
Resa, mat och logi*

Vad som förväntas av dig:
Att efter utbildningen utbilda och inspirera i Suntprat grundhållning, metod och material i dina organisationer och sammanhang.
Finnas med i ett nätverk för spridning av information och att ge varandra tips och idéer.
Delta i alla delar av utbildningen: Webbseminarier och utbildningsträffen på Strömsborg.
Förbereda dig före utbildningstillfällena, bl.a. se filmer och bekanta dig med vår hemsida.

Det finns 15 platser och du ansöker om att gå utbildningen. Sista ansökningsdag är 14 maj.
Klicka här för att komma till anmälan.

Utbildningen är kostnadsfri.
Medverkande: Amelie Roolf, Anna Karin HW, Lisbet Flank, Marie ZH, Linnea Hjelm, Rasmus Andreasson

*Billig och klimatsmart resa, enkelt och havsnära boende ev i dubbelrum, vegetarisk kost.

Läs mer om projektet Suntprat på deras hemsida, klicka här för att komma direkt dit.