Suntprat – Nordisk konferens


Skapa förtroende och sunda samtal med unga om alkohol, droger, sex, porr, datorspelande och sociala nätverk för att förebygga beroende. Till dig som arbetar med unga – ideellt eller i din tjänst – och vill inspireras att arbeta med dessa frågor.

Kostnadsfritt tack vare bidrag från Stiftelsen Ansvar för Framtiden och CAN. Fika ingår.


Program

9.30 Mingel med fika

10.00 Öppning av konferensen Carin Dernulf, generalsekreterare Equmenia

10.30 Ulrica Stigberg Visuell drog – om barn, unga och nätporr

11.15 Kristofer Odö, CAN – Ungas frågor om alkohol och droger

11.45 Sara Dinwiddie, IQ – Kommunikation för ett smartare förhållningssätt till alkohol

12.15 Lunchpaus

13.15 Larz Netz och Oskar Foldevi, Reconnect – Datorspel och hälsa för uppkopplade

14.30 Fika och samtal i grupper med föreläsarna

15.15 Suntprat – på gång i projektet Anna Karin Herngren Wirdheim, projektledare

15.45 Slutanförande Ulrica Stigberg

16.30 Slut

————————–

Ulrica Stigberg – författare och präst i fryshuset som skrivit boken Visuell drog – om barn, unga och nätporr tillsammans med Maria Ahlin.

Kristofer Odö – samordnare på CAN, ansvarig för webbplatsen drugsmart.com och har arbetat med rapporten ”Ungas frågor om alkohol och droger”.

Sara Dinwiddie – IQ med ansvar för nätverk.

Larz Netz – Reconnect, pastor, KBT-terapeut, kurator som bland annat jobbar med samtal och människor med problematiskt spelande.

Oskar Foldevi – Reconnect, psykolog med inriktning på psykologi kring nät- och spelvanor.

————————–————

Kontakt:
Equmenia
08-58 00 32 00
info@equmenia.se