Styrelseledamot i Hela Människan – Heby 26 maj


En endagsutbildning för alla styrelseledamöter inom Hela Människan.

Kursinnehåll

 • Vad är Hela Människan, och vilka värderingar är viktiga i vår organisation?
 • Vad innebär det att vara en allmännyttig ideell förening?
 • Vad är mitt ansvar som styrelseledamot?
 • Måste vi ta hänsyn till t ex Kollektivavtal och Arbetsmiljölagen?
 • Vilken är min roll som styrelseledamot?
 • Blir jag själv personligt betalningsansvarig om vi tar ”fel” beslut i styrelsen?
 • …och många fler frågeställningar!

Under kursen beskrivs hur Hela Människan fungerar och verkar. Särskild vikt läggs vid de grundvärderingar som präglar Hela Människan och de frågor som styrelsen ställs inför och dess konsekvenser när det gäller med­arbetarskap, ledning och organisation.

 • Vi talar om vad det är för skyldigheter man som styrelse har till exempel för arbetsmiljön.
 • Vad säger Medarbetarpolicyn och Kollektivavtalet om skyldigheter och rättigheter för personal?
 • Vi delar tankar och funderingar från enheternas arbete. Vi talar om att möta människor i utsatta livssituationer. Vi talar om utveckling av verk­samhet.

Kursen kräver inga förkunskaper.

 Kursmål

Efter kursen skall medarbetaren:

 • Ha en bild av hur Hela Människan fungerar och hur verksamheterna på olika platser hänger ihop.
 • Kunna förstå, iaktta och utveckla det egna uppdragets och den egna per­sonlighetens roll i de arbetsuppgifter som hon har inom Hela Människan. Veta mer om vilket ansvar och skyldigheter som vilar på varje styrelseledamot.
 • Veta var man kan finna mer information om frågor som rör styrelsen och medarbetarskapet i Hela Människan.

Kursledare
Personal från Hela Människans Sverige:
Konsulenterna Lars-Gunnar Wettebrand och Örjan Wallin

Kursledning: tel. 08-691 06 65 eller 0703-95  89 15
Epost: orjan.wallin@helamanniskan.se eller lg.wettebrand@helamanniskan.se