Styrelseledamot i Hela Människan


En endagsutbildning för alla styrelseledamöter inom Hela Människan.

Kursinnehåll

 • Vad innebär det att vara en allmännyttig ideell förening?
 • Vad är mitt ansvar som styrelseledamot? och måste vi ta hänsyn till till exempel Kollektivavtal och Arbetsmiljölagen?
 • Vilken är min roll som styrelseledamot?
 • Blir jag själv personligt betalningsansvarig om vi tar  ”fel” beslut i styrelsen?
 • Vad säger den Etiska plattformen?
 • …och många fler frågeställningar!

 

Under kursen beskrivs hur Hela Människan fungerar och verkar. Särskild vikt läggs vid de grundvärderingar som präglar Hela Människan och de frågor som styrelsen ställs inför och dess konsekvenser när det gäller medarbetarskap, ledning och organisation.

 • Vi talar om vad det är för skyldigheter man som styrelse har till exempel för arbetsmiljön och de straffavgifter som man kan ådömmas att betala vid arbetsmiljöbrott.
 • Vad säger Medarbetarpolicyn och Kollektivavtalet om skyldigheter och rättigheter för personal?
 • Kan det bli stora kostnader om vi bryter mot kollektivavtalet?

Vi delar tankar och funderingar från enheternas arbete. Vi talar om att möta människor i utsatta livssituationer. Vi talar om utveckling av verksamhet.

Kursen kräver inga förkunskaper.

Kursmål
Efter kursen skall medarbetaren:

 • Ha en bild av hur Hela Människan fungerar och hur verksamheterna på olika platser hänger ihop.
 • Kunna förstå, iaktta och utveckla det egna uppdragets och den egna personlighetens roll i de arbetsuppgifter som hon har inom Hela Människan. Veta mer om vilket ansvar och skyldigheter som vilar på varje styrelseledamot.
 • Veta var man kan finna mer information om frågor som rör styrelsen och medarbetarskapet i Hela Människan.

 

Kursledare
Personal från Hela Människans Sverige
Konsulenterna Lars-Gunnar Wettebrand och Örjan Wallin

Kursledning: tel. 08-691 06 65

Har du frågor?
Kontakta Örjan Wallin på telefon 08-691 06 65
eller orjan.wallin@helamanniskan.se


Styrelseledamot i Hela Människan (Köping)

Info


Förnamn(*)

Efternamn (*)

Personnummer (*)

Telefon (*)

Din epost (*)

Bekräfta epost (*)

Gatuadress (*)

Ort(*)

Postnummer (*)

Faktureringsadress


Organisation/Företag(*)

Adress(*)

Postnummer (*)

Ort(*)

Mat


Allergier(*)

 Ingen allergi Laktos Nötter Gluten Stenfrukter Vegetarian Vegan

Övriga allergier, beskriv noga

Övrigt som vi behöver veta, beskriv noga


 Jag har läst och godkänner anmälningsvilkoren.

Läs anmälningsvilkoren