Styrelseledamot i Hela Människan


En endagsutbildning för alla styrelseledamöter inom Hela Människan.

Kursinnehåll

 • Vad är Hela Människan, och vilka värderingar är viktiga i vår organisation?
 • Vad innebär det att vara en allmännyttig ideell förening?
 • Vad är mitt ansvar som styrelseledamot?
 • Måste vi ta hänsyn till exempel Kollektivavtal och Arbetsmiljölagen?
 • Vilken är min roll som styrelseledamot?
 • Blir jag själv personligt betalningsansvarig om vi tar  ”fel” beslut i styrelsen?
 • …och många fler frågeställningar!

 

Under kursen beskrivs hur Hela Människan fungerar och verkar. Särskild vikt läggs vid de grundvärderingar som präglar Hela Människan och de frågor som styrelsen ställs inför och dess konsekvenser när det gäller medarbetarskap, ledning och organisation.

 • Vi talar om vad det är för skyldigheter man som styrelse har till exempel för arbetsmiljön.
 • Vad säger Medarbetarpolicyn och Kollektivavtalet om skyldigheter och rättigheter för personal?

Vi delar tankar och funderingar från enheternas arbete. Vi talar om att möta människor i utsatta livssituationer. Vi talar om utveckling av verksamhet.

Kursen kräver inga förkunskaper.

Kursmål
Efter kursen skall medarbetaren:

 • Ha en bild av hur Hela Människan fungerar och hur verksamheterna på olika platser hänger ihop.
 • Kunna förstå, iaktta och utveckla det egna uppdragets och den egna personlighetens roll i de arbetsuppgifter som hon har inom Hela Människan. Veta mer om vilket ansvar och skyldigheter som vilar på varje styrelseledamot.
 • Veta var man kan finna mer information om frågor som rör styrelsen och medarbetarskapet i Hela Människan.

 

Kursledare
Konsulenterna Lars-Gunnar Wettebrand och Örjan Wallin

Har du frågor?
Örjan Wallin
Tel: 076-776 06 65
Mail: orjan.wallin@helamanniskan.se

Lars-Gunnar Wettebrand
Tel: 070-395 89 15
Mail: lg.wettebrand@helamanniskan.se


Styrelseledamot i Hela Människan Falun 12 jan, 2019

Info


Förnamn(*)

Efternamn (*)

Personnummer (*)

Telefon (*)

Din epost (*)

Bekräfta epost (*)

Gatuadress (*)

Ort(*)

Postnummer (*)

Faktureringsadress


Organisation/Företag(*)

Adress(*)

Postnummer (*)

Ort(*)

Mat


Allergier(*)

Ingen allergiLaktosNötterGlutenFisk/SkaldjurVegetarianVegan

Övriga allergier, beskriv noga

Övrigt som vi behöver veta, beskriv noga


Jag har läst och godkänner anmälningsvilkoren.

Läs anmälningsvilkoren