Hela Människans utbildning för stödgruppsledare med start 10 oktober 2018


Utbildningen syftar till att ge professionellt och ideellt verksamma ledare en bas av medvetenhet, självinsikt, kunskap och verktyg för att arbeta med stödgrupper som vill förebygga ohälsa och stimulera till livsförändrande processer.

Vill du se stödgrupper växa fram? Behöver du utbildning för att starta och leda stödgrupper för alla åldrar?

Denna utbildning syftar till att ge professionella och ideellt verksamma ledare en bas av medvetenhet, självinsikt, kunskap och verktyg för att arbeta med stödgrupper som vill förebygga ohälsa och stimulera till livsförändrande processer. Under utbildningen kommer vi att arbeta med handledarmaterialet Leva – inte bara överleva som är ett pedagogiskt metodmaterial som vänder sig till ledare som vill arbeta med vuxna som har levt eller lever i en familj eller i en miljö med negativt livsmönster t.ex. missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet. Vi provar övningar, samtalar om de olika temana och reflekterar tillsammans ur ledarperspektiv.

Utbildningens omfattning
Fyra utbildningsdagar fördelade på två tillfällen med en hemuppgift emellan.

Utbildningsledare: Marie Zingmark Huld och Lisbet Flank

Kontakt
Lisbet Flank
E-post: lisbet.flank@helamanniskan.se
Tel: 070-732 83 84