Spela roll 2019


Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol.
Detta uppmärksammas varje år under den nationella kampanjen ”Spela Roll”.

2019 års uppmärksamhetsvecka belyser hur samverkan mellan olika verksamheter och
samhällsaktörer spelar roll för barn till föräldrar som dricker för mycket. Inom ramen för detta
lyfter kampanjen fram familjecentralen som exempel på en viktig och spridd samverkansform.

Du som möter barn och/eller deras föräldrar i ditt arbete är särskilt välkommen till detta
seminarium. Förutom att uppmärksamma målgruppen syftar seminariet till att öka kunskaper
och ge viktiga insikter om hur föräldrars alkoholanvändning påverkar små barn och att stärka
motivation till samverkan.

PROGRAM

  • Beskrivning av en familjecentral och dess möjlighet till tidig upptäckt och att erbjuda tidiga
    stödinsatser.
  • Familjearbete och barngrupper för barn mellan 4 – 6 år. Jeanette Haglund Svensson, Ersta
    Vändpunkten
  • Betydelse av samverkan. Arbete individuellt och i grupp utifrån en fiktiv fallbeskrivning.
  • Att ta upp alkoholfrågor med föräldrar. Alkoholens påverkan i familjesystemet
    och motivering till förändring. Christine Demetriades, Eleonoragruppen

PRAKTISK INFORMATION
DATUM: 13 februari 2019
PLATS: Princess hall, Dag Hammarskjölds
väg 14, Stockholm
TID: 11:30 – 16.00 (OBS lunchsmörgås serveras
från kl 11.30, seminariet startar kl 12.00)
KOSTNAD: Seminariet är kostnadsfritt och
alla deltagare erbjuds lunchsmörgås och fika.
ANMÄLAN: För deltagande krävs anmälan
senast den 8 februari 2019 via:
kortalankar.se/SpelaRoll2019

Vi har ett begränsat antal platser och det är
först till kvarn som gäller. Anmälda deltagare
som inte avbokar sin plats eller ordnar
en ersättare innan anmälningstidens slut
debiteras med 300 kr.

FÖR FRÅGOR:
Kristofer Odö
kristofer.odo@can.se
072 371 43 18

ARRANGÖRER
CAN, Junis, NBV, Blå bandet, Hela människan