Socialt Entreprenörskap – i kyrka och samhälle


Vill du:

Lösa problem för människor?

  • Göra skillnad för människor och grupper med behov?

  • Hitta en lösning på samhällsutmaningar?

  • Få hjälp med hur lösningen ska se ut?

  • Vara tillsammans med kreativa entreprenörer?

Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle hjälper dig att skapa en långsiktig verksamhets- eller affärsmodell.  Du får redskap att utforma en tydlig, bearbetad och ekonomiskt stabil handlingsplan. Du får hållbara strategier för att starta och utveckla ditt entreprenörskap. Utbildningen ges på halvfart. Du kan läsa den i Jönköping eller på distans.

Du kommer in med en idé och kommer ut med ett sjösatt initiativ!

Kursens syfte

Kursens syfte är att utveckla en fördjupad förmåga att utveckla, organisera och leda projekt inom idéburen sektor. Den syftar till att finna nya tankebanor och utveckla sin egen kreativitet. Det handlar om att hitta de rätta förutsättningarna för att skapa social förändring, se sin egen roll och hitta sin handlingskompetens. Kursen ger dessutom bra träning i att arbeta i team och samverka med andra.

Hela Människan är en av samverkansparterna i denna utbildning.

Läs mer och boka dig här:

http://junefolkhogskola.se/utbildningar/samhallsentreprenor/