Utbildningar


Socialt Entreprenörskap – i kyrka och samhälle

June Folkhögskola, - 28 augusti, 2017

Vill du: Lösa problem för människor? Göra skillnad för människor och grupper med behov? Hitta en lösning på samhällsutmaningar? Få hjälp med hur lösningen ska se ut? Vara tillsammans med kreativa entreprenörer? […]