Överskuldsättning


En dag om hur du möter människor som riskerar att hamna i överskuldsättning

Överskuldsättning – ett stort problem för samhället, men ännu större för den enskilda människan. Men du kan vara med och göra skillnad!

Bakgrund
I ditt arbete träffar du säkert ofta människor i skiftande livssituationer. När människor hamnar i en krissituation så krisar ofta också ekonomin, därför att förutsättningar plötsligt förändras eller därför att man inte ”orkar” bry sig längre om sin ekonomi.

Överskuldsättning orsakar stort mänskligt lidande och kostar samhället många miljarder varje år. Vem som helst kan drabbas. Bakomliggande orsaker kan till exempel vara sjukdom, missbruk, konkurs, arbetslöshet eller skilsmässa.

Kronofogden vill i samverkan med Hela Människan och IOGT-NTO erbjuda en kursdag till stöd för dig i ditt arbete med människor. Under kursen får vi redskap att använda för att förhindra att krisen leder till skuldsättning som i sin tur leder till överskuldsättning. Och även om orsaken till att en människa hamnar i en utsatt livssituation kan vara något helt annat än ekonomi, så kan vägen tillbaka försvåras av en kraschad ekonomi. Därför är det viktigt att vi i samtal och stöd till människor kan identifiera de orsaker som kan skapa en ohållbar ekonomisk situation.

Under dagen tar vi bland annat upp:

  • Vad menas med överskuldsättning – orsaker och konsekvenser?
  • Vanliga skuldfällor
  • Hur vi kan förebygga överskuldsättning?
  • Vad som händer om en skuld lämnas till Kronofogden
  • Tips och råd
  • Workshop med diskussioner

Kursen kräver inga förkunskaper.

Kursledare
Annika Sydberger Norrman och Anna-Karin Lindahl från Kronofogden.

Utbildningen arrangeras i samarbete med Kronofogden, IOGT-NTO Stockholms distrikt och Hela Människan Stockholms län.

Kontakt
Lars-Gunnar Wettebrand, lg.wettebrand@helamanniskan.se
eller ring 0703-958915.

Kontakter samverkanspartners:
Anette Kyhlström, Hela Människan Stockholms län, tel 0733-33 98 81,
anette.kyhlstrom@helamanniskan.se

Patric Tengström, IOGT-NTO Stockholm, tel 0707-78 70 03,
patric.tengstrom@iogt.se

Antalet deltagare är begränsat till cirka 20 personer. Först till kvarn.