Att formulera sin verksamhetsidé och söka bidrag till den


Att skriva ned en vision eller en projektplan upplevs ofta svårt. Men det är nödvändigt för att kunna söka bidrag. Kursen visar hur man kan forma en projektplan eller bidragsansökan som kan ge de resurser man behöver. Med rätt kunskap kan alla skriva bra ansökningar! Kursen visar också olika strategier att få bidrag och hur man hittar lämpliga finansieringsvägar för olika arbetsområden. Tidigare deltagare har berättat vilken nytta de haft av kursen och några har lyckats få betydande medel.

Medverkande:
Mimmi Edin, projektledare, Kyrkligt Entreprenörskap
Erling Zetterman, konsult, Ekumeniska EU-kontoret

Tid: 10-16.  (Fika serveras från 9.30)

Arrangörer: Kyrkligt Entreprenörskap, ett arbetsområde inom Hela Människan och Ekumeniska EU-kontoret. Kursen hålls i samverkan med studieförbundet Bilda

Pris: 480 kr inkl. lunch, för-/eftermiddagsfika och kursdokumentation

Upplysningar:
Mimmi Edin, mimmi.edin@helamanniskan.se, 0765-46 49 01