Metodutbildning vuxenstöd – Leva inte bara överleva


Ett metodmaterial för ledare som vill arbeta med vuxna som har levt eller lever i en familj eller i en miljö med negativt livsmönster till exempel missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet.

En stor grupp av vuxna i vårt samhälle har med sig erfarenheter av att har levt eller lever i en familj eller i en miljö med ett negativt livsmönster. Dessa erfarenheter påverkar deras liv idag.
Leva – inte bara överleva är ett pedagogiskt metodmaterial som vän­der sig till ledare som vill starta stödgrupper för vuxna med denna bakgrund.

Leva- inte bara överlevas grundsyn och syfte

Materialet tar sin utgångspunkt i människovärdesprincipen och en helhetssyn på människan. Vi ser människan som helhet av fysiska, psykiska, existentiella och sociala funktioner och behov och varje del i denna helhet arbetas med i Leva- inte bara överlevagruppen. En annan utgångspunkt är Aaron Antonowskys forskning om friskfaktorer och hans begrepp KASAM – känsla av sammanhang. Syftet med Leva- inte bara överleva är att gruppen blir en mötesplats för dem som vill försöka förstå och bearbeta egna upplevelser för att komma vidare i livet.

Pedagogiken bakom Leva- inte bara överleva

Pedagogiken i materialet bygger på Livsnära pedagogik och lärprocessen kan beskrivas som en spiral som växer och gör den diffusa verklighetsbilden mer begriplig.

Den startar i deltagarnas upplevelse av livet, upplevelsen beskrivs genom olika metoder och övningar som gör den mer begriplig och i sin tur möjlig att förändra.

Ledarutbildningen upplägg

Utbildningen omfattar två heldagar då vi tillsammans arbetar med materialet, genomför stödgruppsträffar och reflekterar över struktur, teman och förhållningssätt som ledare.

Förutsättningar för att delta i ledarutbildningen

En förutsättning för att delta i utbildningen är att du deltagit i Hela Människans Basutbildning för stödgruppsledare eller har likvärdig ledarutbildning.
Saknar du detta kan du anmäla dig till Basutbildning för stödgruppsledare (Steg 1) som hålls i Göteborg den 1-3 oktober 2019 för att sedan gå Metodutbildning vuxenstöd – Leva inte bara överleva (Steg)
Klicka här för att läsa mer om samt anmäla dig till  Basutbildningen.

Metodutbildningen vuxenstöd hålls den 24-25 oktober 2019 i Göteborg.

Utbildningen sker dagtid mellan kl. 9 – 16.

Pris: 2.500 kr
Priset inkluderar tre utbildningsdagar, kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.
Logi får man ordna på egen hand.

Kursansvarig: Marie Zingmark Huld och Lisbet Flank
E-post: marie.zingmark.huld@helamanniskan.se

OBS! Bokningen sker i tre steg och du ska via mail få en bekräftelse på att du är anmäld. Gör annars om bokningen eller hör av dig!