Metodutbildning vuxenstöd – Leva inte bara överleva, 31 mars-1 april 2020 – Örebro


Ett metodmaterial för ledare som vill arbeta med vuxna som har levt eller lever i en familj eller i en miljö med negativt livsmönster till exempel missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet.

En stor grupp av vuxna i vårt samhälle har med sig erfarenheter av att har levt eller lever i en familj eller i en miljö med ett negativt livsmönster. Dessa erfarenheter påverkar deras liv idag.
Leva – inte bara överleva är ett pedagogiskt metodmaterial som vänder sig till ledare som vill starta stödgrupper för vuxna med denna bakgrund.

Leva- inte bara överlevas grundsyn och syfte

Materialet tar sin utgångspunkt i människovärdesprincipen och en helhetssyn på människan. Vi ser människan som helhet av fysiska, psykiska, existentiella och sociala funktioner och behov och varje del i denna helhet arbetas med i Leva- inte bara överlevagruppen. En annan utgångspunkt är Aaron Antonowskys forskning om friskfaktorer och hans begrepp KASAM – känsla av sammanhang. Syftet med Leva- inte bara överleva är att gruppen blir en mötesplats för dem som vill försöka förstå och bearbeta egna upplevelser för att komma vidare i livet.

Pedagogiken bakom Leva- inte bara överleva

Pedagogiken i materialet bygger på Livsnära pedagogik och lärprocessen kan beskrivas som en spiral som växer och gör den diffusa verklighetsbilden mer begriplig.

Den startar i deltagarnas upplevelse av livet, upplevelsen beskrivs genom olika metoder och övningar som gör den mer begriplig och i sin tur möjlig att förändra.

Ledarutbildningen upplägg

Utbildningen omfattar två heldagar då vi tillsammans arbetar med materialet, genomför stödgruppsträffar och reflekterar över struktur, teman och förhållningssätt som ledare.

Förutsättningar för att delta i ledarutbildningen

Då denna utbildning syftar till att leda grupper för människor som bär på erfarenheter av utsatthet av olika slag, är det viktigt att du själv känner dig stabil och har bearbetat ditt liv. Du behöver också tidigare har lett grupper. Om du inte har detta med dig rekommenderar vi dig att gå vår basutbildning för stödgrupper.

Metodutbildningen vuxenstöd hålls den 31 mars – 1 april.
Plats: Klostergatan 34 i Örebro
Utbildningen sker dag 1 mellan kl. 9.30 – 17.00 och dag två 9.00 – 16.30

Pris: 2.500 kr
Priset inkluderar två utbildningsdagar, kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.
Logi får man ordna på egen hand.

För er som är anställda i Hela Människan subventioneras priset med 50%

Kursansvarig: Marie Zingmark Huld och Lisbet Flank
E-post: marie.zingmark.huld@helamanniskan.se

OBS! Bokningen sker i tre steg och du ska via mail få en bekräftelse på att du är anmäld.
Gör annars om bokningen eller hör av dig!